Dataset extent

Tulvariskiruudut

Tulvariskiruudut kuvaavat tulvavaara-alueelle sijoittuvaa asukasmäärää ja rakennuksien kerrosalaa 250 m ruuduittain. Ruudut on laskettu tulvavaaravyöhykkeiden sekä rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) rakennuspisteiden päällekkäisanalyysillä erikseen kullekin tulvan todennäköisyydelle (toistuvuusajalle). Ruutujen sijainti (kohdistus) on vastaava kuin tilastokeskuksen yhdyskuntarakenteen aluejaossa (YKR).

Karttatason ominaisuustietoihin (attribuutteihin) sisältyvät ruudun asukasmäärä (hlö, sis. vakituiset ja tilapäiset asukkaat) ja kerrosala (m2) yhteensä, maksimivesisyvyys ruudun matalimmalla sijaitsevan rakennuksen kohdalla tulvavaaravyöhykkeiden mukaisella luokituksella (SyvSuojLuokka), riskiluokat (asukkaat, kerrosala ja yhteensä) ja riskialueet sekä rakennusten lukumäärät käyttötarkoituksittain pohjautuen rakennusluokitukseen 1984 (https://www.stat.fi/fi/luokitukset/rakennus) ja yhteensä.

Tulvariskiruudut on luokiteltu asukkaiden määrän perusteella kolmeen luokkaan: alle 10 (RiskiLkAsukkaat 4, pienin ihmissymboli), 10-60 (RiskiLkAsukkaat 3, keskikokoinen ihmissymboli) ja yli 60 asukasta (RiskiLkAsukkaat 1 ja 2, suurin ihmissymboli). Sovelluksissa aineistosta on suodatettu pois asumattomat ruudut, joissa on kuitenkin rakennuksia.

Aineistot päivitetään kaikilta tulvaskenaarioilta aina kun tulvavaaravyöhykkeet päivitetään käyttäen uusinta rakennus- ja huoneistorekisteriä. Päivitystieto löytyy vektoriaineiston viimeisistä kentistä. Tulvariskiruutujen laskennan yhteydessä tuotetaan myös tunnusluvut kunkin tulvakartoitetun alueen osalta syvyysluokittain: asukasmäärät (vakituiset ja tilapäiset erikseen), rakennuksien määrät ja kerrosalat käyttötarkoituksittain.

Käyttötarkoitus: Tulvariskiruuduilla voidaan kuvata tulvavaara-alueen asukkaiden viitteellinen määrä sekä viitteellisiä tietoja tulvavaara-alueelle sijoittuvista rakennuksista. Ruutuja voidaan käyttää apuna tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimisessa, tulvavahinkojen torjunnassa, tiedotuksessa ja pelastustoiminnassa.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/Dokumentit/Tulvariskiruudut.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {262A604F-6D72-4640-9848-67AB43D2CC9B}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-11-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-08-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Natural risk zones
GEMET-asiasana gridding
GEMET-asiasana flood
GEMET-asiasana flood risk management
GEMET-asiasana natural risk
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Väestörekisterikeskuksen suosituksen mukaan asukasmäärien esittämisessä tulisi käyttää vähintään neljänneskilometrin (250 m * 250 m) ruutuja ja harvimmin asuttujen ruutujen luokitteluväli tulisi olla 1-10 henkilöä. Tulvariskiruutujen ruutukoko on suosituksen mukainen ja luokitteluväli on huomioitu esittämällä asukasmäärä pyöristettynä. Ruudun todellinen RHR:n mukainen asukasmäärä on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön, eikä sitä esitetä ulkopuolisissa sovelluksissa.

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Ks. https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/Dokumentit/Tulvariskiruudut.pdf