Löytyi 3 aineistoa

Resurssityypit: Ympäristötietojärjestelmät ja -varannot Avainsanat: Species distribution biology

Suodattimen tulokset
  • Eliölajit-tietojärjestelmä TAXON

    Eliölajit-järjestelmään kootaan tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista, luonto- ja lintudirektiivin lajeista sekä eräistä muista...
  • Pohjaeläintietojärjestelmä POHJE

    Valtakunnallinen pohjaeläintietojärjestelmä sisältää vesiviranomaisten ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten pohjaeläinseurannoissa ja tarkkailuissa tuottamia...
  • Valtakunnallisen yöperhosseurannan keskustietokanta YÖPETI

    Tietokanta sisältää yöperhosten (kiitäjät, kehrääjät, yökköset, mittarit, juuriperhoset ja puuntuhoojat) seurantatietoa Suomesta. Seurantatulokset on kerätty valorysillä....
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).