Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Valtakunnallisen yöperhosseurannan keskustietokanta YÖPETI

Tietokanta sisältää yöperhosten (kiitäjät, kehrääjät, yökköset, mittarit, juuriperhoset ja puuntuhoojat) seurantatietoa Suomesta.

Seurantatulokset on kerätty valorysillä. Jokaiselle seurantapaikalle on annettu rysätunnus. Pyydyskohtaiset laji- ja yksilömäärät ovat viikkokohtaisia (viikon koentaväli).

Rysäpaikkatiedot sisältävät myös paikan nimen, koordinaatit ja biotooppitunnuksen (CORINE BIOTOPES) sekä pyydyksen tyyppikoodin.

Tietokanta sisältää tietoja Suomen valtion alueelta.

Käyttötarkoitus: Tietojärjestelmä palvelee seuraavia tehtäviä: luonnon monimuotoisuuden muutosten seuranta ja tutkimus, lajien uhanalaisuuden arvionti, valtakunnalliset ja paikalliset lajistoselvitykset, perhoskantojen vaihtelujen seuranta ja muutosten syiden arviointi, ilmastonmuutoksen seuranta lajistossa tapahtuvien muutosten avulla (leviämiset, vetäytymiset, toinen sukupolvi) sekä metsäympäristön lajiston seuranta.

Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajien_seuranta/Yoperhosseuranta https://www.facebook.com/yoperhosseuranta/ https://laji.fi/taxon/informal/MVL.31 http://www.insects.fi/hyonteistietokanta/plugins-html/Wiki/Lepidoptera/Wiki.html?order=Lepidoptera

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {4CA7BB48-01F0-4544-B153-E17569155FBD}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto juha.poyry@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-25
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-25
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio SYKE
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto juha.poyry@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Species distribution
GEMET-asiasana biology
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Tietojärjestelmä on Ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä. Muut voivat tilata erikseen poimittavia tietoja. Saadut tiedot on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Julkaisuissa lähde on mainittava.

©SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1993-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A