Löytyi 3 aineistoa

Resurssityypit: Ympäristötietojärjestelmät ja -varannot Avainsanat: biology

Suodattimen tulokset
  • Leväkukinta

    Leväkukinta niminen tietojärjestelmä sisältää vesiviranomaisten kokoamaa tietoa leväesiintymistä ja niiden aiheuttajista (valtalajit). Tietoja on tallennettu 1990-luvun...
  • Eliölajit-tietojärjestelmä TAXON

    Eliölajit-järjestelmään kootaan tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista, luonto- ja lintudirektiivin lajeista sekä eräistä muista...
  • Valtakunnallisen yöperhosseurannan keskustietokanta YÖPETI

    Tietokanta sisältää yöperhosten (kiitäjät, kehrääjät, yökköset, mittarit, juuriperhoset ja puuntuhoojat) seurantatietoa Suomesta. Seurantatulokset on kerätty valorysillä....
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).