Dataset extent

Vesistöjen perusyksiköt

Vesistöjen perusyksiköt on topologisesti eheä Suomen vesistöjä kuvaava paikkatietoaineisto. Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10 000). Maastotietokannan vesiin sisältyvistä kohteista mukaan on otettu alueina meret, vakavedet sekä yli 5 m leveät virtavedet. Lisäksi mukana on maastotietokannan yli 200 m2:n kokoisia altaita. Viivoina kuvatuista alle 5 m leveistä virtavesistä on mukana vesistön päävirtausreitit sisältäen sekä 2-5 m että alle 2 m leveitä virtavesiä. Aineisto on uudelleen luokiteltu ja topologialtaan tarkistettu Sykessä. Aineiston pohjalta on Sykessä luotu uomia kuvaava uomaverkosto, jonka verkostomainen rakenne on tuotettu lisäämällä viivamaisiin jokiin aluemaisten jokien keskilinjat sekä järvien ylitykset ns. pseudouomilla.

Perusyksiköt ovat pintavesien osia kuvaavia, yksilöivän tunnuksen omaavia vesistön osia, jotka mahdollistavat tarvittavien tietotuotteiden tuottamisen eri käyttötarkoituksiin. Perusyksiköitä määritettäessä on tunnistettu keskeisimmät käyttötarpeet, jotka palvelevat laajasti vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesientutkimusta sekä niihin liittyvää tietojärjestelmätyötä.

Vesistöjen perusyksikko-aineisto koostuu tällä hetkellä neljästä karttatasosta (yksilöivä tunnus): - jarviperusyksikko (pyIdJarvi) - jokialueperusyksikko (pyIdJokiAlue) - meriperusyksikko (pyIdMeri) - uomaperusyksikko (pyIdUoma)

Vesistöjen perusyksiköistä johdetut tietotuotteet ovat jaossa Syken Avoin tieto -palvelun kautta, mutta perusyksiköt eivät. Vesistöjen perusyksiköt voi saada käyttöönsä ottamalla yhteyttä Syken gis-tukeen.

Vesistöjen perusyksiköiden pohjalta on jo luotu VHS-vesimuodostuma-aineistot meristä, järvistä ja joista sekä myös Ranta10-aineisto: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/vesipuitedirektiivin-mukaiset-vesimuodostumat-3-suunnittelukausi https://ckan.ymparisto.fi/dataset/ranta10-rantaviiva-1-10-000

Vesistöjen perusyksiköitä hyödyntämällä on myös tuotettu valuma-aluejako. https://ckan.ymparisto.fi/dataset/valuma-aluejako

Lisätietoja perusyksiköistä: https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Tietoaineistot_ja_jarjestelmat/Vesivarojen_perustietovaranto/Perusyksikot Vesistöjen perustietovaranto: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/vesistojen-perustietovaranto

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5AECDA80-97A2-4A20-A748-E28CAA8F0733}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-03-13
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-11-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi creation
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-03-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Hydrography
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana lake
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vesistöjen perusyksiköt pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rantaviiva-aineistoon, joka on uudelleen luokiteltu ja muokattu vastaamaan ympäristöhallinnon tarpeita. Maastotietokanta kuuluu MML:n avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

Vesistöjen perusyksiköt on Syken avoin aineisto, jota koskee CC4.0 BY –lisenssi. Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Vesistöjen perusyksiköt -aineiston voi saada käyttöönsä ottamalla yhteyttä Syken gis-tukeen.

Vesistöjen perusyksiköt-aineisto, Lähde: Syke, MML

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Vesistöjen perusyksiköt-aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10 000). Niiden pohjalta laadittiin Sykessä alkuperäinen Ranta10-aineisto, jota käytettiin Perusyksiköiden lähtöaineistona. Perusuksiköissä järvet, uomat, jokialueet ja merialueet on jaettu Ranta10-aineiston elementtejä pienempiin yksiköihin ottamalla huomioon eri käyttötarpeita kuten esim. EUn vesipuitedirektiivin vesimuodostumat, järvirekisterin järvet ja Ruoka-viraston VIPU-uomat.