Dataset extent

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet

Suomen kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden tuottaja on BirdLife Suomi ry. Aineisto liittyy kansainväliseen projektiin Important Bird Areas, IBA. IBA-hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin Suomessa BirdLife Internationalin, BirdLife Suomen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Aineisto sisältää vain alueiden ulkorajaukset, ei lintulaskentatietoja.

Käyttötarkoitus: Aineistoa on käytetty öljyntorjunnan suunnittelun paikkatietosovelluksissa, lintulaskentojen apuna lintualueiden tiedon hallinnassa ja elinympäristöjen seurannassa.

Lisätietoja: https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/iba/

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {1DECAFD1-B8C9-42A9-9158-279247CC77D2}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2010-05-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio BirdLife Suomi ry
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto toimisto@birdlife.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana protection of birds
GEMET-asiasana biology
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Birdlife Ry:n lupa tarvitaan. Lähde: Syke ja Birdlife

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 100000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2001-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on digitoitu Suomen ympäristökeskuksessa ennen vuotta 2001, jolloin se liitettiin ns. Öljyatlas-aineistoon. Aineiston tarkkuus vaihtelee, alueen pohjakarttaa ei digitoitaessa merkitty muistiin. Pohjamittakaava on arvioitu myöhemmin muihin aineistoihin ja pohjakarttoihin vertaamalla. Rajauksia on käytetty v.2007-2009 linnustotietojen päivityslaskennassa. Tässä yhteydessäa aineisto käytiin läpi ja sitä muokattiin teknisesti yhteensopivaksi muiden Syken ylläpitämien aineistojen kanssa. Se liitetään myös ympäristövahinkojen torjunnan Boris- tilannekuvajärjestelmään. Käyttö aineiston tarkkuuden puitteissa. Aineisto sisältää osittain päällekkäisiä kohteita. Sijainti .GEO.IBA