Dataset extent

SÖKÖ-karttalehdet

SÖKÖ-karttalehdet -aineisto on tuotettu SÖKÖ I ja II -projekteissa.

Aineistossa on tiedot Suomenlahden rannikon jaosta karttalehtiin. Aineistoa hyödynnetään rannikon öljyyntyneisyyden kartoituksessa, öljyyntyneiden eläinten kuten lintujen kartoitustyössä sekä öljyntorjuntatoimien priorisointi- ja suunnittelutyössä ja toimintaohjeiden jakamisessa torjuntaan osallistuville tahoille.

Aineiston tuottaneiden projektien materiaaleissa on lisätietoa aineistosta ja aineiston hyödyntämismahdollisuuksista. https://www.xamk.fi/soko

Käyttötarkoitus: Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {D925EC77-C5F0-4D1E-A691-93ED0FACDAD6}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli user
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Geographical grid systems
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana gridding
GEMET-asiasana oil spill
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. © SÖKÖ I ja II -projektit

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka location
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on tuotettu kahdessa alueellisessa projektissa: SÖKÖ I vuosina 2003-2007 ja SÖKÖ II vuosina 2007-2011. Aineisto kattaa Suomenlahden alueen.