Päästökattodirektiivi (EU) 2016/2284, raportointijakso 1980-2018, raportoitu 2020

EU:n uusittu päästökattodirektiivi (National Emission Ceilings Directive (EU) 2016/2284) on osa komission pitkän aikavälin ohjelmaa ilman epäpuhtauksien terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Direktiivissä on asetettu päästörajat vuodelle 2020 ja sen jälkeisille vuosille viidelle ilman epäpuhtauden päästöille: typen- ja rikinoksidit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, pienhiukkaset (PM2.5) ja ammoniakki. Samat tiedot raportoidaan vuosittain EU:n päästökattodirektiivin mukaisesti että YK:n kaukokulkeutumissopimukselle.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Johanna Mikkola-Pusa
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti johanna.mikkola-pusa[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Kristina Saarinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti kristina.saarinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016L2284
   Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/748
   Lisätietoja https://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/nec_revised/
   Avainsanat INSPIRE-raportointi
   Avainsanat Inspire-teema
    Seuraava raportointiajankohta 15.03.2021