Dataset extent

Merenpohjaan vaikuttavat fyysiset paineet 2024

Merenpohjaan vaikuttavat fyysiset paineet 2024 -aineisto sisältää Suomen meriympäristön tila 2024 -arvion yhteydessä tehdyt seuraavat paikkatietoaineistot: 1. Merenpohjan menetys, joka kuvaa ihmistoiminnoista aiheutuvaa merenpohjan ja sen elinympäristöjen fyysistä menetystä 2. Fyysinen hairio, joka kuvaa ihmistoiminnoista aiheutuvaa merenpohjaan ja sen elinympäristöihin kohdistuvaa fyysistä häiriötä (laaja häiriö) 3. Vahingollinen fyysinen hairio, joka kuvaa ihmistoiminnoista aiheutuvaa merenpohjaan ja sen elinympäristöihin kohdistuvaa vahingollista fyysistä häiriötä (rajoitetumpi alue, riskialtis vahingoille) Näitä paikkatietotasoja on käytetty merenpohjan laajojen elinympäristöjen tilan arvioinnissa. Suomen meriympäristön tila 2024 arviota varten koostettiin merellä tai rannikolla tapahtuvasta ihmistoiminnasta johtuvan merenpohjan fyysisen menetyksen, fyysisen häiriön ja vahingollisen fyysisen häiriön pinta-alat merialueittain, rannikkovesityypeittäin ja VHS vesimuodostumittain. Jakoon laitetusta aineistosta on poistettu tieto elinympäristöistä. Attribuuttitietojen selitykset: - paine/loss: painetta aiheuttava ihmistoiminta - VPDTunnus: Vesipuitedirektiivin vesimuodostuman tunnus - Nimi: Vesipuitedirektiivin vesimuodostuman nimi - Tyyppi: Vesipuitedirektiivin rannikkopintavesityypin nimi - SubBasinNa: Merialueen nimi HELCOM-allasjaon mukaan, jolla polygoni sijaitsee - areakm2: Menetetyn alueen pinta-ala neliökilometreinä - area_m2: Menetetyn alueen pinta-ala neliömetreinä Paikkatietoaineistoihin käytetyt lähtöaineistot ja näiden lähteet, sekä menetelmät kuvataan tarkemmin erillisessä liitedokumentissa (englanniksi): https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MerenpohjaanKohdistuvienFyysistenPaineidenAineistotJaMenetelmäENG.pdf Aineistoa voi käyttää merenpohjan elinympäristöjen tilan arvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineistoa ei saa jakaa avoimesti.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {405BC002-D249-423A-AFDA-2EC6605B94DB}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-13
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-05-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-06-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi creation
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana environmental pressure
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat paine
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat meri
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat fyysinen
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat häiriö
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat menetys
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi. Aineistoa ei saa jakaa avoimesti. Aineistosta saa julkaista kuvia, kunhan eri ihmistoiminnot eivät ole tunnistettavissa (erityisesti kaapelit ja putket). Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2017-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2023-02-01
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Painetasot luotiin useasta ihmistoimintaa kuvavasta paikkatietotuotteesta vuosilta 2017-2023. Tausta-aineistot yhdenmukaistettiin ja jokaiselle ihmistoiminnalle arvioitiin tämän aiheuttaman fyysisen, merenpohjaan kohdistuvan, paineen spatiaalinen laajuus ja voimakkuus.