Dataset extent

LuTU2018 Jalopuu- ja pähkinälehtoluontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa viranomaiskäyttöön

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan. Metsäluontotyyppien esiintymiä on tässä aineistossa kuudesta jalopuulehtotyypistä sekä pähkinälehdoista. Aineisto sisältää esiintymätietoa tunnetuista jalopuu- ja pähkinälehtojen esiintymistä. Ne on koottu luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointitiedoista ja rajauspäätöksistä, Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä, lajihavainnoista sekä yksittäisistä asiantuntijahavainnoista. Ahvenanmaan maakuntahallituksen tiedot eivät sisälly tähän aineistoon.

Paikkatietoaineisto on piste- ja vektorimuotoista. Aineistossa on päällekkäisiä kohteita, jos samalla alueella esiintyy useampaa jalopuulehtotyyppiä.

Luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/JalopuulehtojenJaPähkinälehtojenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf

Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Täydennykset puuttuvista jalopuu- ja pähkinälehdoista kuvauksineen sekä korjaukset niitä koskeviin tyyppitulkintoihin voi lähettää tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaisissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena.

Aineisto on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön.

RLE Finland 2018 Herb-rich forests with deciduous (hardwood) trees and with hazel in the assessment of threatened habitat types, occurrences, for administration only.

The dataset was used in the threat assessments of Finnish habitat types 2018. The collected dataset is divided into different files according to the main divisions of habitat types. This data contains the occurrences of the Herb-rich forests with deciduous (hardwood) trees and with hazel habitats.

The permission to use the data is limited inside the environmental administration only.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {988C5251-417F-4311-B593-4352DE4D8785}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana biotope
GEMET-asiasana deciduous forest
GEMET-asiasana ecosystem
GEMET-asiasana ecosystem assessment
GEMET-asiasana forest
GEMET-asiasana forest ecosystem
GEMET-asiasana habitat
GEMET-asiasana oak
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat metsäluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat uhanalaiset luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyyppien uhanalaisuus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Red List of Ecosystem
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat threatened habitat types
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat jalopuut
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat jalopuulehdot
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat tammi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat lehmus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat saarni
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat jalava
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat vaahtera
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat pähkinäpensas
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat herb-rich
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain ympäristöhallinnon käyttöön. Lähde: Syke

The permission to use the data is limited inside the environmental administration only.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Piste- ja alueaineistot on koottu Sykessä luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointitiedoista ja rajauspäätöksistä (jalopuumetsiköt, pähkinäpensaslehdot: LuLu-tietokanta 2016 ja Luonnonsuojelualueet 2018), Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä (SAKTI 2017), lajihavainnoista (Eliölajit-tietojärjestelmä 2016) sekä yksittäisistä asiantuntijahavainnoista. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin käytössä olleet Ahvenanmaan maakuntahallituksen tiedot (Ålands landskapsregeringen 2017) eivät sisälly tähän aineistoon.

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa kullekin kohteelle on tulkittu yksi olennaisin jalopuulehtotyyppi (yleensä runsaimman jalopuulajin mukaan), vaikka todellisuudessa samalla kohteella voi olla pieninä kuvioina useampaakin tyyppiä. Aineiston tyypitystä tarkennetaan tulevaisuudessa sitä mukaa kuin lisätietoja kohteista kertyy. Aineistojen kuviot voivat myös olla päällekkäisiä, esimerkkinä luonnonsuojelulain luontotyyppi-inventoinnin karkea aluerajaus ja kohteesta tehty tarkempi rajauspäätös.

Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018EsiintymatMetsatVir.gdb: LuTU2018_jalopuulehdot_pisteet LuTU2018_jalopuulehdot_alueet

Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.