Dataset extent

Järvien vesikasvillisuusvyöhykkeet normalisoidulla kasvillisuusindeksillä ilmakuvatulkittuna

Järvien vesikasvillisuusvyöhykkeet (NDVI:stä ilmakuvatulkittu) -aineiston on tuottanut Pohjois-Savon ELY-keskus. Aineisto sisältää ilmakuvatulkinnan 88 humusjärveltä, jotka ovat prosessoitu hankkeissa ”Kansallisen kuvausohjelman ilmakuvat vesikasvillisuuden runsastumisen ja tilan arvioinnissa (ILMAVERSO)” ja ”Eri mittakaavaiset kaukokartoitusmenetelmät järvien rantavyöhykkeen kasvillisuuden seurannassa ja tilanarvioinnissa (ILMAVERSO II)”.

Aineisto koostuu järvittäin seuraavista rasterimuotoisista karttatasoista: • Väri-infra- eli vääräväri-ortokuvista järven polygonivektorimuotoisella geometrialla rajoitetusta osasta. • Rajatulle osalle laskettu normalisoidusta kasvillisuusindeksistä (NDVI). NDVI-arvot väliltä -1….+1 ovat skaalattu välille 0…200. • Karkeisiin elomuotovyöhykkeisiin (rantakasvillisuus, vesikasvillisuus) ja veteen luokitellusta ilmakuvatulkinnasta. • Rantapuuston veden päälle langettuvasta varjosta koostuvasta varjomaskista (prosessi mahdollisti tämän tuottamisen vain osaan järviä).

Lisäksi aineisto sisältää pistevektorimuotoisena infotason, joka sisältää metatietoja käytetyistä ilmakuvista ja tilastotietoa elomuotovyöhykkeiden ja syvyysvyöhykkeiden pinta-aloista sekä kasvittumisasteesta.

Aineistoa voi katsella SYKE:n ArcGIS Online -verkkokarttasovelluksella.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon tehtävien tueksi vesien tilan arviointiin.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Jarvien_vesikasvikartat.pdf

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d592ef7c28ed4e90a826a3765317c0f7

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=902e501b25c4413b9bd8f13fbf750ae9

https://www.doria.fi/handle/10024/167707

https://www.doria.fi/handle/10024/180523

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {3A44A67F-97F5-4218-B42D-9DE16F89E771}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-02-05
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Pohjois-Savon ELY-keskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Orthoimagery
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana vegetation cover
GEMET-asiasana lake
GEMET-asiasana aerial photograph
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupatekstit: Lähde: Syke, Pohjois-Savon ELY-keskus (osittain MML). Ympäristöhallinnon sisäisessä jakelussa olevassa aineistossa on mukana myös ortoilmakuvat, jotka eivät kuulu Syken avoimiin aineistoihin. Kuvien lähde on MML.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2014-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on tuotettu ILMAVERSO- OHKE-hankkeessa kehitetyllä tulkintasovelluksella, jonka ArcGIS-työkalut ovat ladattavissa osoitteesta https://www.arcgis.com/home/item.html?id=902e501b25c4413b9bd8f13fbf750ae9. Lähtöaineistona ovat Maanmittauslaitoksen hallinnoimat orto-oikaistut väri-infrakuvat. Vuosilta 2012-2015 kuvat ovat Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston ja Suomen metsäkeskuksen omiin tarkoituksiinsa tilaamia tai itse kuvaamia. Vuosilta 2016-2018 kuvat ovat kansallisesta ilmakuvausohjelmasta, jonka edellä mainitut virastot käynnistivät.

Ortokuvien maastoresoluutio on 0,5 metriä. Ortokuvien leikkaamiseen on käytetty järviä SYKE:n Ranta10-aineistosta tai MML:n maastotietokannasta. Järvien syvyystiedot ovat SYKE:n syvyysalueet-aineistosta. Tulkinnat on tehty aikavälillä 1.7.–10.9. otetuista ilmakuvista. Aineisto sisältää eri aikoina tuotettuja kohteita. Ei sisällä Ahvenanmaan tietoja.