Ilman epäpuhtauspäästöt - YK:n kaukokulkeutumissopimukselle toimitettavat tiedot, vuoden 2019 tiedot

Suomi on mukana vuonna 1979 solmitussa YK:n kaukokulkeutumissopimuksessa (UNECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution). Sopimus sisältää ilman epäpuhtauksien vähentämistä, tutkimus- ja kehittämistyötä, tietojenvaihtoa ja ilmansaasteiden tarkkailua koskevia periaatteita ja määräyksiä. Suomi raportoi vuosittain tiedot ilman epäpuhtauksien päästöistä kaukokulkeutumissopimuksen sihteeristölle.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Johanna Mikkola-Pusa
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti johanna.mikkola-pusa[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Kristina Saarinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti kristina.saarinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
  • ELY-keskukset (ELY)
  • ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA)
  • Energiavirasto
  • Luonnonvarakeskus (LUKE)
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
  • VTT
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html.html
  Kansallinen lainsäädäntö http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1983/19830015
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki
  Lisätietoja
  Avainsanat INSPIRE-raportointi
  Avainsanat Inspire-teema
   Seuraava raportointiajankohta 15.3.2020