Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Hiekkarantojen ominaisuudet

MITÄ Suomen hiekkarantoja ja niiden taustatekijöitä kuvaava aineisto. MIKSI Datan taustalla olevan hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on hiekkarantojen identifioiminen parhaasta käytettävissä olevasta tiedosta, näiden rantojen ominaispiirteiden kuvaaminen, ympäristöllisen arvon arvioiminen sekä hoitotarpeessa olevien rantojen löytäminen eli tiivistettynä tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa puutteellisesti tunnetusta elinympäristöstä, hiekkarannoista. MITEN Ensin etsittiin Suomen hiekkarantoja parhaimmin kuvaavat aineistot ja koostettiin niistä mahdollisimman kattava aineisto Tähän aineistoon liitettiin hoitotarpeenkin arvioimisessa auttavia taustatekijöitä: -ELY- ja kuntatieto -Suojelualueiden leikkaavuus -Läheisten vesistöjen Ranta10-tieto -Läheisten vesistöjen vesistölaatutieto (Vesien tila 2022) -Lajitieto (viranomaiset.laji.fi) -Tarkempi geometriatieto (QGIS GeometryPlugin) -Maankäyttötapa (Corine 2018) -Uimarantakäyttö -LULU 2016 leikkaavuus -Latvuspeittävyys -Kaltevuus -Kasvillisuuden rakenteellisuus -Dyyniaineisto leikkaavuus -Rantatyyppijako (järvi, meri, joki) -Virtavesien läheisyys -Tiestön läheisyys (Digiroad) -Linkki paikkatietoikkunan karttapalveluun, jossa taustalla on historialliset ilmakuvat (muutostarkastelu), kiinteistöjaotus ja tulvariskialueet (uhka Aineistosta on tehty tarkempi menetelmäkuvaus… https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/RantaPutte_Menetelmakuvaus.pdf sekä muuttujaseloste https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/RantaPutte_VariableDescription.xlsx

WHAT This data describes Finnish sandy beaches and their background factors. WHY The main purpose of the project underlying the data is to identify sandy beaches from the best available information, to describe the characteristics of these beaches, to assess their environmental value and to find beaches in need of conservation. HOW First, we searched for the materials that best describe Finland's sandy beaches and compiled the most comprehensive material from them Background factors that can help in assessing the need for care were added to this material: -ELY and municipal information -Intersection of protected areas -Ranta10 information of nearby water bodies -Water quality information of nearby water bodies (Vesien tila 2022) -Species information (viranomaiset.laji.fi) -More detailed geometry information (QGIS GeometryPlugin) -Land use (Corine 2018) -Beach use -LULU 2016 (Older data describing similar factors) intersection -Canopy coverage -Slope -The structure of vegetation -Dune material intersection -Beach type division (lake, sea, river) -Proximity to water streams -Proximity to the road (Digiroad) -Link to the map service paikkatietoikkuna, that has historical aerial photos, Real estate distribution and flood risk areas as additional background information

A more precise description about the data procedures can be found from (In Finnish) https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/RantaPutte_Menetelmakuvaus.pdf

All the variables in the data are explained in this bilingual variable description https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/RantaPutte_VariableDescription.xlsx

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {42D70E21-6B65-4FDF-BEF8-CAA4466B09F9}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-09-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-09-08
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Sisältää lajitietokeskuksen sensitiivistä lajitietoa (viranomaiset.laji.fi) ja käyttö on rajoitettua. Älä jaa avoimesti. Lähde:SYKE

Includes sensitive species information (viranomaiset.laji.fi) and use is restricted. Do not share openly. Source: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

-