Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Evon drone-lentomosaiikit 2018

Aineisto sisältää eBee-laitteistolla kuvatut monispektriset Drone-lentomosaiikit (UAV) kahdelta eteläboreaaliselta metsäkohteelta Evolta (Häme, Etelä-Suomi).

Kohteet olivat Sudenpesänkangas (kuvausaika 11.7.2018) ja Valkea-Kotinen (kuvausaika 10.7.2018).

Tuotetun kuva-aineiston spatiaalinen resoluutio on <5 cm.

Käyttötarkoitus: Taustakarttana ja luontotyypien kartoittamiseen ja seurantaan sekä luonnonmonimuotoisuustutkimukseen.

--

Drone flight mosaics from Evo area 2018

The material includes multispectral Drone flight mosaics (UAV) from Evo area collected on eBee equipment above two sites, resolution <5 cm.

Sudenpesänkangas was collected on July 11, 2018 and Valkea-Kotinen on July 10, 2018.

More information

https://www.mdpi.com/2072-4292/13/9/1723/htm

The data can be used as background information and in the mapping of land cover, habitat types or utilized as research data.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {8433BE86-522E-41B4-84E6-550B30E3922A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-04-28
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-03
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana aerial photograph
GEMET-asiasana habitat
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat RGB
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat drone
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat drooni
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Jakelu ympäristöhallinnon sisällä. Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

RGB-kuvat kerättiin käyttämällä kiinteäsiipistä eBee Plus RTK -alustaa (SenseFly SA, Cheseaux-sur-Lausanne, Sveitsi) ja moniroottorialustaa Phantom 4 RTK (DJI, Shenzhen, Kiina), jotka molemmat on varustettu reaaliaikaisella kinematiikalla (RTK) vastaanotin.

eBee oli varustettu 20 megapikselin globaalilla shutter S.O.D.A -kameralla, jonka näkökenttä oli 64° (SenseFly SA, Cheseaux-sur-Lausanne, Sveitsi).

Phantom 4:ssä oli integroitu kamera, jonka näkökenttä oli 84° ja 1/2,3 CMOS-kenno, joka pystyi kaappaamaan RGB-spektritietoja. 130–150 metrin korkeus maanpinnasta johti 3,9–4,9 cm:n näytteenottoetäisyyteen (GSD) RGB-kuville.

Kuvat kerättiin TIFF-muodossa kameran ollessa automaattitilassa keskipäivällä kirkkaalla taivaalla ja tyynissä olosuhteissa tuulen ja varjon vaikutusten minimoimiseksi kuvissa.

eBee:llä ja Phantom 4:llä hankittuja RGB-kuvia esikäsiteltiin edelleen sijainnin tarkennusta varten eMotion 3 -ohjelmistossa (SenseFly SA, Cheseaux-sur-Lausanne, Sveitsi) ja DJI-ohjelmistossa (DJI, Shenzhen, Kiina). Ratakorjaustiedot saatiin lennon aikana Trimnet VRS -verkosta Suomesta.

--

Sudenpesänkangas was collected 11.7.2018 and Valkea-Kotinen 10.7.2018.

RGB images were collected using an eBee Plus RTK fixed-wing platform (SenseFly SA, Cheseaux-sur-Lausanne, Switzerland) and a multirotor platform Phantom 4 RTK (DJI, Shenzhen, China), both equipped with real-time kinematic (RTK) receiver.

The eBee was equipped with a 20 megapixel global shutter S.O.D.A camera with a field of view of 64° (SenseFly SA, Cheseaux-sur-Lausanne, Switzerland).

The Phantom 4 had an integrated camera with a field of view of 84° and 1/2.3 CMOS sensor that can capture red–green–blue (RGB) spectral information. The altitude of 130–150 m above ground level resulted in a ground sampling distance (GSD) of 3.9–4.9 cm for the RGB imagery.

Images were collected in TIFF format with the camera set in automatic mode at noon under clear sky and calm conditions to minimize wind and shadow effects on images.

RGB images acquired with the eBee and Phantom 4 were further pre-processed for precision geotagging in eMotion 3 software (SenseFly SA, Cheseaux-sur-Lausanne, Switzerland) and DJI software (DJI, Shenzhen, China), respectively.

The trajectory correction data were obtained online during the flight from Trimnet VRS network in Finland.