Dataset extent

Droonilla tuotetut vesistö- ja vesivara-aiheiset kuva-aineistot Pohjois-Savossa

Tietojoukko sisältää miehittämättömillä ilma-aluksilla eli drooneilla tuotettua kuva-aineistoa Pohjois-Savon maakunnan alueelta. Aineisto on pääosin Pohjois-Savon ELY-keskuksen itse tuottamaa, mutta jotkut kartoituslennot jälkiprosessointeineen on tilattu ulkopuoliselta taholta.

Tietojoukko koostuu fotogrammetrisesti mallinnetuista ortomosaiikeista, digitaalisista pintamalleista ja pistepilvistä. Lähtöaineistona fotogrammetriseen mallintamiseen toimivat kartoituslennoissa otetut valokuvat.

Lisäksi tietojoukossa on laserkeilaukseen perustuvia lopputuotteita.

Aineistojen käyttämistä varten ympäristöhallinnon Citrix QGIS-ohjelmaan on tuotettu Drone-lisäosa (plug-in), jota käytetään ortomosaiikkien julkaisemiseen rajapintatekniikalla ja yksittäistä kartoituslentoa koskevien kuvailutietojen (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera) kirjaamiseen. Samaa lisäosaa käytetään myös rajapintojen tuomiseksi Citrix QGIS:n sisällysluetteloon ja karttanäkymään. Drone-lisäosa mahdollistaa kartoituslentojen luetteloinnin.

Vesistö- ja vesivara-aiheinen tietojoukko koostuu merkittävimmiltä osin vesistökunnostuksia varten kuvatuista aineistoista järviltä, virtavesiltä ja valuma-alueilta. Yksittäistapauksissa aineisto on rooliltaan esiselvitysmateriaalia, joka ei ole edennyt kohteessa itse kunnostusvaiheeseen. Kunnostukset ovat liittyneet esimerkiksi seuraaviin laajempiin hankkeisiin:

•Salinjoen valuma-alueen vesienhallinnan kehittäminen (aineistoa vuodesta 2020 lähtien).

•Atronjoen elinympäristöselvitys (aineistoa vuodesta 2021 lähtien).

Tietojoukkoon kuuluu aineistoa valvontakäyntien yhdessä tehdyiltä kartoituslennoista muun muassa vesilain valvontaan liittyen. Valvontakäyntien aineistot painottuvat Riku Eskelisen vuonna 2018 tekemiin kartoituslentoihin.

Tietojoukkoon kuuluu aineistoja myös järvien vesikasvillisuuden seurannassa. Ne painottuvat painottuvat Juho-Ville Marttilan ja Ilari Falckin vuosina 2018-2019 tekemiin kartoituslentoihin.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {70B10F07-DE2C-4869-B36D-0FBEF4A4AAAD}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto juho-ville.marttila@ely-keskus.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-02-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3857
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:32635
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-12-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto juho-ville.marttila@ely-keskus.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Hydrography
INSPIRE-teema Orthoimagery
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
INSPIRE-teema Species distribution
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat vesitalous
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat vesienhoidon suunnittelu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat vesistökunnostus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat drone
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat drooni
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat RPAS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat UAS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat UAV
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Pohjois-Savo
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat North Savo
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa saa käyttää ympäristöhallinnon sisällä. Aineiston luovuttaminen kolmannella osapuolelle on kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. Tällaisissa tapauksissa lupaa voi tiedustella sähköpostitse.

Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2018-05-07
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Yksittäisen kartoituslennon kuvailutiedot ovat katsottavissa Citrix QGIS Drone-lisäosalla (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera, kartoituslennon toteuttamiseen ja fotogrammetriseen mallintamiseen käytetyt ohjelmat).