Dataset extent

Arvokkaat pienvedet, 1990-luku

1990-luvulla tehtyjen pienvesi-inventointien aineistot on koottu raporteista ja digitoitu piste- tai aluemaisiksi aineistoiksi. Aineiston kokoaminen on kuvattu erillisessä liiteraportissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/ArvokkaatPienvedet1990luku.pdf Aineiston kuvaukset myös excel-taulukkona https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/ArvokkaatPienvedet1990luku.xlsx

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Valuable small water bodies were assessed in the 1990's. The inventories were collected from reports and digitized. The data contains points and areas.

This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {06EC6F9E-D6AE-462C-8551-0304D044F0D0}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-03-28
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-03-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana water protection
GEMET-asiasana freshwater ecosystem
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat pienvedet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistot on digitoitu ArcGis 10.8-ympäristössä. Aineisto voi sisältää päällekkäisiä kohteita. Aineiston kokoaminen on kuvattu erillisessä liiteraportissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/1990-luvunPienvesiInventointiaineistojenDigitointi.pdf