Dataset extent

Vesistöjen perusyksiköt

Vesistöjen perusyksiköt on topologisesti eheä Suomen vesistöjä kuvaava paikkatietoaineisto. Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10 000). Maastotietokannan vesiin sisältyvistä kohteista mukaan on otettu alueina meret, vakavedet sekä yli 5 m leveät virtavedet. Lisäksi mukana on maastotietokannan yli 200 m2:n kokoisia altaita. Viivoina kuvatuista alle 5 m leveistä virtavesistä on mukana vesistön päävirtausreitit sisältäen sekä 2-5 m että alle 2 m leveitä virtavesiä. Aineisto on uudelleen luokiteltu ja topologialtaan tarkistettu Sykessä. Aineiston pohjalta on Sykessä luotu uomia kuvaava uomaverkosto, jonka verkostomainen rakenne on tuotettu lisäämällä viivamaisiin jokiin aluemaisten jokien keskilinjat sekä järvien ylitykset ns. pseudouomilla.

Perusyksiköt ovat pintavesien osia kuvaavia, yksilöivän tunnuksen omaavia vesistön osia, jotka mahdollistavat tarvittavien tietotuotteiden tuottamisen eri käyttötarkoituksiin. Perusyksiköitä määritettäessä on tunnistettu keskeisimmät käyttötarpeet, jotka palvelevat laajasti vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesientutkimusta sekä niihin liittyvää tietojärjestelmätyötä.

Vesistöjen perusyksikko-aineisto koostuu tällä hetkellä neljästä karttatasosta (yksilöivä tunnus): - jarviperusyksikko (pyIdJarvi) - jokialueperusyksikko (pyIdJokiAlue) - meriperusyksikko (pyIdMeri) - uomaperusyksikko (pyIdUoma)

Vesistöjen perusyksiköistä johdetut tietotuotteet ovat jaossa Syken Avoin tieto -palvelun kautta, mutta perusyksiköt eivät. Vesistöjen perusyksiköt voi saada käyttöönsä ottamalla yhteyttä Syken gis-tukeen.

Vesistöjen perusyksiköiden pohjalta on jo luotu VHS-vesimuodostuma-aineistot meristä, järvistä ja joista sekä myös Ranta10-aineisto: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/vesipuitedirektiivin-mukaiset-vesimuodostumat-3-suunnittelukausi https://ckan.ymparisto.fi/dataset/ranta10-rantaviiva-1-10-000

Vesistöjen perusyksiköitä hyödyntämällä on myös tuotettu valuma-aluejako. https://ckan.ymparisto.fi/dataset/valuma-aluejako

Lisätietoja perusyksiköistä: https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Tietoaineistot_ja_jarjestelmat/Vesivarojen_perustietovaranto/Perusyksikot Vesistöjen perustietovaranto: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/vesistojen-perustietovaranto

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {5AECDA80-97A2-4A20-A748-E28CAA8F0733}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-03-13
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2020-11-17
Resource Date Type creation
Resource Date 2024-03-12
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Hydrography
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword lake
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Vesistöjen perusyksiköt pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rantaviiva-aineistoon, joka on uudelleen luokiteltu ja muokattu vastaamaan ympäristöhallinnon tarpeita. Maastotietokanta kuuluu MML:n avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

Vesistöjen perusyksiköt on Syken avoin aineisto, jota koskee CC4.0 BY –lisenssi. Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Vesistöjen perusyksiköt -aineiston voi saada käyttöönsä ottamalla yhteyttä Syken gis-tukeen.

Vesistöjen perusyksiköt-aineisto, Lähde: Syke, MML

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 10000
Resource Language fin
Resource Topic Category inlandWaters
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

Vesistöjen perusyksiköt-aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10 000). Niiden pohjalta laadittiin Sykessä alkuperäinen Ranta10-aineisto, jota käytettiin Perusyksiköiden lähtöaineistona. Perusuksiköissä järvet, uomat, jokialueet ja merialueet on jaettu Ranta10-aineiston elementtejä pienempiin yksiköihin ottamalla huomioon eri käyttötarpeita kuten esim. EUn vesipuitedirektiivin vesimuodostumat, järvirekisterin järvet ja Ruoka-viraston VIPU-uomat.