Dataset extent

Ympäristöhallinnon kirjastojen lehtitietokanta

Ympäristöhallinnon kirjastoihin saapuvien ammatti- ja tiedelehtien tiedot sisältävä tietokanta. Aihealueina on ympäristötiedon lisäksi myös asuminen ja rakentaminen. Tietokanta sisältää sekä koti- että ulkomaista aineistoa. Ylläpidosta vastaavat ympäristöhallinnon virastojen kirjastot. Ylläpitäjiä ovat Syken ja ARAn kirjastot. Järjestelmään on konvertoitu myös entisen Merentutkimuslaitoksen kirjaston lehdet. Tietueiden kokonaismäärä on 2300.

Tietueita on tallennettu systemaattisesti 1980-luvulta saakka, mutta mukana on myös tätä vanhempaa aineistoa. Ylläpito on jatkuvaa ja tässä vaiheessa siitä vastaavat Syken ja ARAn kirjastot.

Käyttötarkoitus: Tietokannan avulla tarjotaan tietoa ympäristöhallinnon kirjastoihin saapuneista lehdistä. Tietokanta toimii myös lehtien paikannusvälineenä.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {B313B6FD-1CAB-41DD-9EF8-CF602F361773}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto kirjasto.syke@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2012-04-01
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2008-06-04
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi creation
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Tietokeskus / Tietopalvelu ja kirjasto
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto kirjasto.syke@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
Resurssityyppi Muu järjestelmä tai aineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi käyttää tiedonhakuun. Use of data for information retrieval.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli bul
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2008-06-04
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A