Dataset extent

Ympäristöhallinnon kirjastojen kokoelma- ja artikkelitietokanta

Tietokanta sisältää viitetiedot ympäristöministeriön, alueellisten ympäristökeskusten, Syken, ARAn ja entisen Merentutkimuslaitoksen kirjastojen ylläpitämien kokoelmien aineistoista. Näiden kokoelmien yhteistietuemäärä on 129 000 tietuetta. Tietueita on tallennettu systemaattisesti 1980-luvulta saakka, mutta mukana on myös vanhempaa takautuvaa aineistoa. Aihealueena on ympäristötiedon lisäksi myös asuminen ja rakentaminen. Tietokanta sisältää sekä kotimaista että kansainvälistä aineistoa.

Lisäksi tietokantaan tallennetaan viitetiedot Syken henkilökunnan julkaisutuotannosta. Artikkeliviitteiden tietuemäärä on 14 000. Ajanjaksolta 1988-1995 JUTTA sisältää tiedot koko ympäristöhallinnon julkaisutuotannosta, mutta 1.3.1995 lähtien ainoastaan Suomen ympäristökeskuksen henkilökunnan julkaisutuotannosta. Tietokantaan luetteloidaan henkilökunnan kaikki ympäristöhallinnon julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut sekä kotimaisissa ja ulkomaisissa lehdissä julkaistut artikkelit.

Järjestelmä toimii PrettyLib -ohjelmalla.

Tietueita on tallennettu systemaattisesti 1980-luvulta saakka, mutta mukana on myös tätä vanhempaa takautuvaa aineistoa. Ylläpito on jatkuvaa ja siitä vastaavat kaikki ympäristöhallinnon virastot. Poikkeuksena on Syken henkilökunnan julkaisutuotantoa koskeva osuus, jonka tallennuksesta vastaa Syke.

Käyttötarkoitus: Tietokannan avulla säilytetään tieto ympäristöhallinnon omasta julkaisutuotannosta ja tarjotaan hallinnonalan toimintaan liittyvää tietoa (ympäristötieto, asuminen, rakentaminen) hallinnonalan omalle henkilökunnalle sekä ulkopuoliselle käyttäjäkunnalle.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {51D1BC1D-93E5-4369-8019-630ACDEF53BA}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto kirjasto.syke@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2012-04-01
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2008-06-04
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Tietokeskus / Tietopalvelu ja kirjasto
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto kirjasto.syke@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
Resurssityyppi Muu järjestelmä tai aineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston käyttötarkoitus: tiedonhaku. Data is intended for information retrieval.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän kieli swe
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2008-06-04
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A