Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Yleiskaavoitus

Aineisto sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten yleiskaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vireillä olevien kaavojen ulkorajat. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että kaikki ELYt eivät ylläpidä aineistoa ja sen ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. Aineisto on osa ELY-keskusten tuottamia kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietoja (GISALU).

Ajallinen ja sijainnillinen kattavuus vaihtelee ELY-keskuksittain.

Käyttötarkoitus: Tuetaan maankäyttö- ja rakennuslain tehtävien suorittamista.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/GISALU.pdf

https://www.syke.fi/fi-FI/Palvelut/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Yleiskaavapalvelu

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {8614A18F-13B7-42B1-97AA-C8C7E9D36359}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-11-22
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-01-24
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use planning
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät ympäristöhallinnon viranomaisella, ja käyttäjä saa aineistoon alla mainitun rinnakkaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa kolmannelle. Aineistoa saa käyttää seuraavalla tavalla: Aineistosta saa valmistaa kappaleita millä tahansa tekniikalla, kuten tulostaa sitä tai tallentaa sitä omiin tiedostoihin. Aineistoa saa saattaa yleisön saataviin millä tahansa tavalla. Aineistoa käytettäessä on aina mainittava tiedon lähteenä luovutetun aineiston mukana toimitettu tieto lähteestä sekä aineiston luovuttamisen ajankohta. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.

Lähde: SYKE, ELY-keskukset

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 2000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueen tuottamaa. Aineistoa käytetään ELY-keskuksissa muun muassa erilaisissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamisessa. ELY-keskukset ovat vastuussa oman alueensa aineistojen tuottamisesta ja päivittämisestä GISALU-järjestelmän avulla. Aineisto tuotetaan ELY-keskuksissa kuntien ELY-keskuksille toimittamien asiakirjojen perusteella. ELY-keskukset digitoivat aineiston paikkatiedoksi GISALU-järjestelmään ArcGis-paikkatietojärjestelmää hyödyntäen. Kunnat myös toimittavat kaavarajauksia suoraan paikkatietona eri formaateissa ELY-keskuksille, joissa aineistot edelleen muunnetaan ja siirretään GISALU-järjestelmään. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä.