Dataset extent

Yleiskaavarekisteri - Yleiskaava MOPO

Aineiston on tuottanut ympäristöministeriö.

Access-tietokanta, joka pelkistettynä käsittää rakennuslain (voimassa 31.12.1999 saakka) mukaiset vahvistetut ja vahvistamatta jätetyt yleis- ja osayleiskaavat sekä ne vahvistetut yleis- ja osayleiskaavat, joita koskevan vahvistuspäätöksen KHO on kumonnut. Kaavat tietueina, jossa kussakin 76 kenttää. Toukokuussa 2006 lopullisessa tietokannassa: vahvistettuja 559 (tietuetta), alistettuja 0, jätetty vahvistamatta 11 ja KHO:n kumoamia 11 eli yht. 581 kaavaa (tietuetta).

Rakennuslain mukaan käsitellyt yleiskaavat (voimassa 31.12.1999 saakka). Ensimmäinen kaava vahvistettiin 1977. Viimeinen rakennuslain mukainen kaava tuli lainvoimaiseksi toukokuussa 2006, jonka jälkeen tietokantaan ei tule enää uusia tietoja. Kuntamuutokset ja -liitokset ym. viety järjestelmään 2009. saakka. Kuntamuutostenkin vieminen tietokantaan on lopetettu 2009.

Käyttötarkoitus: Tietokannan ylläpidon tavoitteena on saada tietoa yleiskaavoituksen ohjauksesta, valvonnasta ja seurannasta. Tulevaisuudessa materiaalia voidaan käyttää vertailuaineistona MRL:n mukaisesti hyväksyttyjä yleiskaavoja tutkittaessa.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {34E2147E-D704-408D-A053-F91EEE20F94F}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Ympäristöministeriö
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto anne.vanhanen[at]gov.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-08-14
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2009-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2000-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Ympäristöministeriö
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto anne.vanhanen[at]gov.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET-asiasana building
GEMET-asiasana land use plan
Resurssityyppi Muu järjestelmä tai aineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Sovitaan tapauskohtaisesti

Lupateksti: © Ympäristöministeriö

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1977-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2006-05-01
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Rakennuslain mukaan käsitellyt yleiskaavat (voimassa 31.12.1999 saakka). Ensimmäinen kaava vahvistettiin 1977. Viimeinen rakennuslain mukainen kaava tuli lainvoimaiseksi toukokuussa 2006, jonka jälkeen tietokantaan ei tule enää uusia tietoja. Kuntamuutokset ja -liitokset ym. viety järjestelmään 2009. saakka. Kuntamuutostenkin vieminen tietokantaan on lopetettu 2009.