Dataset extent

VIRVA-GIS lajihavaintoaineisto

VIRVA-GIS paikkatietotuote on Suomen Lajitietokeskuksen tuottama aineistokokonaisuus, joka on koostettu viranomaistoiminnan kannalta tärkeiksi määritellyistä lajihavainnoista. Tietotuote perustuu viranomaisyhteistyön pohjalta määriteltyihin rajauksiin (ns. Virva-haku), joiden tarkoitus on karsia viranomaistoiminnan kannalta tarpeettomat tai heikkolaatuiset lajihavainnot pois hakutuloksesta Lajitietokeskuksen havaintohakuportaalissa. Näitä rajauksia ovat lajin hallinnollinen asema/uhanalaisuus, havainnon ajankohta, -tarkkuus, -maantieteellinen sijainti sekä lähdeaineistokohtainen laatukriteeristö. Lisäksi aineistoa on supistettu yhdistämällä samat lajia, aikaa, paikkaa ja havainnon tekijää koskevat havainnot, jotta vältyttäisiin ylimääräisiltä päällekkäisyyksiltä. Tietotuotteeseen on lisätty uusia, Lajitietokeskuksen tietovarastoon perustuvia viranomaistoiminnan kannalta olennaisia tietokenttiä ja käytön helpottamiseksi karsittu pois huomattava määrä ylimääräisiä kenttiä. Tietokenttien nimet on käännetty suomeksi. Lajihavainnot jaetaan alkuperäisinä geometrioina (multipoint, multiline, multipolygon) ETRS89-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä. ELY-keskusten alueisiin on laskettu mukaan havainnot, jotka sijaitsevat kunkin ympäristövastuualuetta hoitavan ELY-keskuksen alueella tai 10 kilometrin säteellä siitä.

Aineiston käyttäjien täytyy sitoutua Viranomaisportaalin käyttöehtoihin https://cdn.laji.fi/files/vir/vir_kayttoehdot.pdf Käyttöoikeuden aineistoon saa oman organisaation viranomaisportaalin yhdyshenkilön kautta.

Lisätietoa tuotteesta Lajitietokeskuksen sivuilla: https://laji.fi/about/7373

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E0AC6AC5-FEC3-47E2-ADE8-0A0620B8F09A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-02-22
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-02-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen lajitietokeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto helpdesk@laji.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Species distribution
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat lajit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Käyttäjä sitoutuu käyttämään viranomaisportaalista saamiaan tietoja vain viranomaistehtäviä tai viranomaistoimeksiantoja varten. Aineistoa ei saa jakaa tai julkaista. Tarkemmat käyttöehdot: https://cdn.laji.fi/files/vir/vir_kayttoehdot.pdf Lähde: Suomen lajitietokeskus

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto päivittyy Laji.fi-palvelusta Sykeen kerran viikossa. Aineistoformaatti on geopackage.