Dataset extent

Vipu-vesistöt

Vipu-vesistöt on tuotettu Ruokaviraston ylläpitämää viljelijöiden verkkoasiointipalvelua (Vipu-palvelu) varten, jossa aineistoa hyödynnetään ympäristökorvausjärjestelmän tukena vesistöjen kuvaamiseen. Vipu-vesistöt ei kuitenkaan kuvaa suoraan vesilain mukaista vesistöä.

Vipu-vesistöt sisältää 10 km2:n yläpuolisen valuma-aluekokokriteerin ylittävät Syken uomaverkoston uomaosuudet kuvattuna joko viivoina (Vipu-uomat) tai alueina (Vipu-järvet ja Vipu-jokialueet) kattaen koko valtakunnan. Lisäksi aineisto kattaa myös alle 10 km2:n yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomayhteydet yli 50 ha:n järville, mikäli yhteys löytyy lähteenä käytetystä Syken uomaverkostosta.

Vipu-vesistöt kuvataan MML:n maastotietokannan järvi-, allas- ja jokialuekohteina niiltä osin kuin ne kattavat Syken uomaverkoston pohjalta muodostetut Vipu-uomat. Lisäksi Vipu-vesistöt sisältää myös Syken uomaverkoston ulkopuolelle jäävät yli 1 ha:n kokoiset Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vakavedet (järvet ja altaat).

Vipu-palvelun Vipu-vesistöt -tietotuotteen sisällöstä päättävät MMM, Ruokavirasto & Syke yhdessä. Vipu-vesistöt -tietotuotteen laatii Syke. Aineistoja päivitetään tarvittaessa kerran vuodessa.

Käyttötarkoitus: Vipu-vesistöt -tietotuotetta hyödynnetään Ruokaviraston ylläpitämässä viljelijöiden verkkoasiointipalvelussa (Vipu-palvelu) kuvaamaan ympäristökorvausjärjestelmän tukena käytettäviä vesistöjä. Vipu-vesistöt ei kuitenkaan kuvaa suoraan vesilain mukaista vesistöä. Vipu-palvelussa maanviljelijät pääsevät tarkastelemaan vesistöjä yhdessä muiden karttatietojen kanssa.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {AC3105FB-EAF2-49C8-801E-90D5ABCC9EF8}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto vipu.uomat(at)ymparisto.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-03-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-03-02
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-03-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto vipu.uomat(at)ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana environmental protection
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vipu-vesistöt -tietotuotteen aineistot perustuvat Syken ja MML:n avoimiin aineistoihin. Vipu-vesistöt on tuotettu Ruokaviraston ylläpitämää viljelijöiden verkkoasiointipalvelua (Vipu-palvelu) varten, jossa aineistoa hyödynnetään ympäristökorvausjärjestelmän tukena vesistöjen kuvaamiseen. Aineisto on katseltavissa myös ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa paikkatietojärjestelmissä.

Vipu-vesistön uomat on johdettu uomaverkostosta, joka on Syken avoin aineisto, jota koskee CC4.0 BY –lisenssi. Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Vipu-vesistön järvet ja jokialueet on MML:n aineisto. Aineisto kuuluu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

Lupatekstit: Vipu-vesistot, lähde: Syke, MML (Vipu-uomat, lähde: Syke / Vipu-järvet & Vipu-jokialueet, lähde: MML)

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Vipu-vesistöt sisältää 10 km2:n yläpuolisen valuma-aluekokokriteerin ylittävät Syken uomaverkoston uomaosuudet kuvattuna joko viivoina (Vipu-uomat) tai alueina (Vipu-järvet ja Vipu-jokialueet) kattaen koko valtakunnan.

Vipu-vesistöt -tietotuote on tuotettu perustuen Syken uomaverkostoon, joka on laadittu pohjautuen MML:n maastotietokannan rantaviiva-aineistoon vuosilta 2000-2008. Syken uomaverkosto on alun perin laadittu ympäristöseurannan ja –tutkimuksen tarpeisiin kattaen valtaosan yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavista uomista sekä sisältäen myös vesienhoidollisesti merkittäviä alle 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavia uomia.

Vipu-vesistöt -tietotuotteen laatimista varten Syken uomaverkostosta on tuotettu ensin aineisto, jossa uomaverkoston uomista on poistettu 10 km2:n valuma-aluekokokriteerin alittavat osuudet. Lisäksi aineistoon on lisätty myös alle 10 km2:n yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomayhteydet yli 50 ha:n järville, mikäli yhteys löytyy lähteenä käytetystä Syken uomaverkostosta. Yläpuolisten valuma-alueiden pinta-alat on määritetty MML:n 10 m:n korkeusmallia hyödyntäen. Aineistosta voi puuttua yli 10 km2 valuma-alueen omaavia uomia lähtöaineistojen epätarkkuuksista johtuen.

Vipu-vesistöt kuvataan MML:n maastotietokannan järvi-, allas- ja jokialuekohteina niiltä osin kuin ne kattavat Syken uomaverkoston pohjalta muodostetut Vipu-uomat (osuvat em . uomiin tai kertaalleen niiden perusteella poimittuihin järviin tai jokialueisiin). Käytettyjen lähtöaineistojen ajantasaisuuseroista johtuvat geometriaristiriidat aluemaisten kohteiden kanssa siivottiin viivamaisesta Vipu-uomat -aineistosta tarkoitusta varten kehitetyllä menetelmällä. Lisäksi Vipu-vesistöt sisältää myös Syken uomaverkoston ulkopuolelle jäävät yli 1 ha:n kokoiset Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vakavedet (järvet ja altaat). Maanmittauslaitoksen aluemaiset kohteet on poimittu maastotietokannasta 2019.

Vipu-vesistöt -tietotuotteen sisällöstä päättävät MMM, Ruokavirasto & Syke yhdessä. Vipu-vesistöt -tietotuotteen laatii Syke. Vipu-palvelun käyttäjillä on mahdollisuus antaa palautetta sekä tehdä korjausehdotuksia Vesistöt-karttatasossa kuvatuista Vipu-uomista Syken ylläpitämään palautesähköpostilaatikkoon (vipu.uomat@syke.fi). Aineistoja päivitetään tarvittaessa kerran vuodessa.

Vipu-vesistöt -tietotuote uudistettiin vuodelle 2021 siten, että Vipu-vesistöt kuvataan nyt myös MML:n maastotietokannan jokialueina niiltä osin kuin ne kattavat Syken uomaverkoston pohjalta muodostetut Vipu-uomat. Lisäksi Vipu-vesistöt -tietotuotteen kattavuus laajennettiin myös merisaaristoon.