Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma

Vesiviljelyn sijainninohjauksen aineistot on tuottanut MMM/TiKe (nykyisin: Ruokavirasto). Paikkatietotaso on Vesiviljelyn kansallisen sijainninohjaussuunnitelman päätaso. Se on luotu vuosien 2010-2012 välisenä aikana. Taso on luotu yhdistämällä vedenlaatu- sekä syvyystietoja, ja paikkatietomenetelmin irrottamalla yhdistelmätasosta osia, mitkä eivät sovellu vesiviljelytuotannon kasvattamiseen tai keskittämiseen. Aineisto koostuu viidestä eri vedenlaatuun perustuvasta vyöhykkeestä (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono), jotka on jaettu kahteen eri syvyysluokkaan (10-20 metriä ja yli 20 metriä). Aineistossa erinomaiset ja hyvät alueet soveltuvat vesiviljelytuotannon kasvattamiseen. Tyydyttävät, välttävät ja huonot alueet soveltuvat vesiviljelytuotannon keskittämiseen.

Tason luonnissa hyödynnetyt aineisto on kuvattu liitedokumentissa (kohdassa Lisätietoja).

Aineisto kattaa maantieteellisesti Suomen merialueet.

Taso on luotu vuosien 2010–2012 aikana ja kattaa maantieteellisesti Suomen merialueet.

Käyttötarkoitus: Vesiviljelyn sijainninohjaustyö.

Lisätietoja: http://www.mmm.fi/attachments/elinkeinokalatalous/pcy2BcprR/Kansallinen_vesiviljelyn_sijainninohjaussuunnitelma_2014-06-16.pdf.pdf https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VesiviljelynSijainninohjaussuunnitelma.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {49D9FC0F-A1A8-44CC-8D3D-0696D7244C1C}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-03-10
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana environmental protection
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi kaikkien katseltavissa ympäristökarttapalvelu Karpalossa. Aineiston käyttöoikeus on seuraavilla tahoilla: ympäristöministeriö (YM), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, aluehallintovirasto (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä muut tahot, joille SYKE on myöntänyt käyttöoikeuden ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin.

Aineiston esittämisen yhteydessä käytettävä copyright-merkintä: © MMM

Lähteet: MML, SYKE, Liikennevirasto 4045/1024/2010, Museovirasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Metsähallitus, Lounaispaikka, Satakuntaliitto, Uudenkaupungin kaupunki

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Taso on luotu hyödyntäen useista eri lähteistä kerättyjä aineistoja, jotka ajallisesti kuvaavat pääosin tason luonnin tilannetta. Kattavuus vaihtelee sen mukaan miten aineistoja on ollut saatavilla.