Dataset extent

Vesivarat - käyttötoiminta

Vesivarat - Vesistöjen käyttötoiminta -osa sisältää säännösteltyjen vesistöjen käyttötoimintaan liittyviä laskentapalveluita.

Järjestelmässä on mahdollista simuloida järven tai vesistön osan vesitasetta erilaisin juoksutusvaihtoehdoin. Vaihtoehdoille voidaan laskea arvio vesivoiman tuotantopotentiaalista, jos vesistössä on voimalaitoksia. Järjestelmä myös automaattisesti laskee luonnonmukaiseksi palautettuja vedenkorkeuksia ja virtaamia säännöstellyille järville. Järjestelmä tarjoaa myös raportointivälineitä.

Purpose of use: Järjestelmää käytetään vesistöjen käytön päätöksenteon tukena sekä aiheeseen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Järjestelmällä simuloidaan juoksutusvaihtoehtojen vaikutusta järven tai vesistön osan vesitaseeseen. Vaihtoehdoille voidaan laskea arvio vesivoiman tuotantopotentiaalista, jos vesistössä on voimalaitoksia. Säännöstelyn vaikutusta voidaan arvioida palautuslaskennan avulla.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {6F7ADB6E-193B-47A2-A4F6-2320D66D706A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto tanja.dubrovin@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-24
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-12-31
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto tanja.dubrovin@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana water management
GEMET-asiasana surface water management
GEMET-asiasana watershed management
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Käyttötoiminta -osio on käytössä rajatuin oikeuksin.

© Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is provided for by national or Community law to protect a legitimate economic interest, including the public interest in maintaining statistical confidentiality and tax secrecy.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2002-09-02
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A