Dataset extent

Vesistötyöt VESTY - Rakenteet ja toimenpiteet

Vesistötöiden kuvaaminen tapahtuu pitkälti rakenteiden ja toimenpiteiden kautta. Varsinaisten rakenteiden ja toimenpiteiden lisäksi omiksi päätyypeikseen on erotettu kunnostustoimenpiteet ja muut vesien käyttöä, hoitoa ja valvontaa tukevat aineistot. Järjestelmässä rakenteet on jaoteltu 22 rakennetyypiksi, esimerkiksi pato, penger ja pumppaamo. Toimenpidetyyppejä on 6, esimerkiksi perkaus, järven nosto ja ruoppaus. Kunnostustoimenpiteiden osalta tietosisällön määrittäminen on vielä kesken, eikä niiden tallentamista järjestelmää olla vielä aloittamassa. Muita vesistön käyttöä, hoitoa ja valvontaa tukevia aineistoja ovat esimerkiksi silta- ja rumpulausuntotiedot ja koski-investointikohteet. Kaikkien yllä mainittujen ryhmien tarkastelu tapahtuu rakenteet/toimenpiteet-haun kautta

Rakenteet/toimenpiteet tason tiedoille on annettu koordinaatteihin sidottu sijaintitieto ja niitä voidaan tarkastella järjestelmän kautta kartalla. Rakenteisiin/toimenpiteisiin liittyy myös suuri määrä ominaisuustietoa, joka vaihtelee tyypeittäin. Rakenteisiin ja toimenpiteisiin mahdollista liittää myös kuvia.

Järjestelmään pääsee Hertta -palvelun kautta

Purpose of use: Avustaa ympäristöhallinnon toimijoita vesistöjen käyttöön, hoitoon ja valvontaan liittyvissä tehtävissä.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {C13F44E5-E626-4AE5-BD23-EDCC1A21CDA9}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto lasse.jarvenpaa@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-11-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-09-08
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Vesivarayksikkö
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto lasse.jarvenpaa@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana water
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2005-11-02
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A