Dataset extent

Vesistöjen suojavyöhykesuositukset

Vesiensuojelua edistävien, rantapelloille perustettavien suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu käynnistettiin koko maassa 1999. Suojavyöhykkeiden leveys vaihtelee paikallisten olosuhteiden ja viljelyteknisten seikkojen perusteella.

Suojavyöhykkeille soveltuvia paikkoja ovat: 1) valtaojaan, puroon, jokeen tai järveen jyrkästi viettävät peltolohkot; 2) helposti sortuvat rantapellot; 3) lohkot ja pellonosat, jotka toistuvasti kärsivät tulva- ja vettymishaitoista; 4) pohjavesialueella tai vedenottamoiden lähellä sijaitsevat peltolohkot; 5) suojavyöhyke voidaan perustaa myös viljelyteknisesti hankalille rantapeltojen osille, mikäli suojavyöhykkeelle on myös vesiensuojelullinen tarve; 6) joskus suojavyöhykkeen perustaminen voi olla tarpeen myös kaltevalle pellolle, joka on laaja-alainen ja tulvaherkkä.

Tiedot suojavyöhykesuunnitelmista on saatu 2009 kuudelta ELY-keskukselta (Uudenmaan ELY, Varsinais-Suomen ELY , Pohjois-Karjalan ELY, Pirkanmaan ELY, Pohjois-Pohjanmaan ELY, Pohjois-Savon ELY). Keväällä 2011 Uudenmaan ELY, Varsinais-Suomen ELY ja Pohjois-Karjalan ELY ovat päivittäneet aineistoja. Keväällä 2014 aineistoja ovat päivittäneet Pohjois-Pohjanmaan ELY (sis. Kainuun kohteita), Uudenmaan ELY ja Varsinais-Suomen ELY (sis. Satakunnan ja Pirkanmaan kohteita). Keväällä 2015 aineistoa on päivittänyt Uudenmaan ELY-keskus. Keväällä 2016 aineistoa ovat päivittäneet Uudenmaan ELY, Pohjois-Savon ELY sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY (sis. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kohteita). Keväällä 2017 aineistoa on päivittänyt Etelä-Savon ELY. Keväällä 2018 aineistoa ovat päivittäneet Uudenmaan ELY ja Etelä-Pohjanmaan ELY. Keväällä 2019 aineistoa on päivittänyt Varsinais-Suomen ELY ja 2021-2022 Hämeen ELY. ELY-keskusten aineistot on yhdistetty Sykessä yhdeksi aineistoksi. Suunnitelmien tiedot on viety suojavyöhykepaikkatietokantaan viivamaisena tietona.

Käyttötarkoitus: Vesiensuojelua edistävien, rantapelloille perustettavien suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu. Aineiston vanhat yleissuunnitelmat eivät täysin vastaa nykyisiä CAP-tukiehtoja. Lisätietoja:https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Vesistojen_suojavyohykesuositukset.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {ABE50600-BDFE-40EB-BFBC-A822B0C22136}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-04-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-03
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana land use plan
GEMET-asiasana water protection
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston omistusoikeus on ko. ELY-keskuksella ja koko kannan osalta myös Sykellä. Aineistoa luovutetaan vain ELY-keskusten luvalla. @Syke ja ao.ELY-keskus

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistot on digitoitu ELY-keskuksissa kuvaruudulla peruskartan olleessa digitoinnin pohjakarttana. Mukana on aineistoja vain niiltä ELY-keskuksilta (Uudenmaan ELY, Varsinais-Suomen ELY (sis. Satakunnan kohteita) , Pohjois-Karjalan ELY, Pirkanmaan ELY, Pohjois-Pohjanmaan ELY (sis. Kainuun kohteita), Pohjois-Savon ELY, Etelä-Savon ELY, Etelä-Pohjanmaan ELY), jotka ovat toimittaneet tiedot Sykelle. Aineiston tietosisällöstä vastaavat ao. ELY-keskukset.

Prosessointihistoria: ELY-keskusten aineistot on yhdistetty Sykessä yhdeksi tietoaineistoksi.

Sijainti: \projektidata\suojavyohyke