Dataset extent

Vesimuodostumat-tietojärjestelmä VEMU

Vesienhoidon suunnittelussa kootaan ja käsitellään vesimuodostumia koskevaa tietoa. Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan vesienhoitolain (1299/2004) mukaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa tai rannikkoveden osaa. Pintavesimuodostuma on siis näiden vesistön- ja rannikkovesien osien yleisnimitys. Suunnittelun keskeisiä osatehtäviä ovat vesimuodostumien ominaispiirteiden tunnistaminen (tyypittely), tilan seuranta ja arviointi, merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen sekä toimenpiteiden suunnittelu tilan heikkenemisen estämiseksi ja parantamiseksi. Pintavesimuodostumia voidaan vesienhoidon eri tehtävissä tarkastella yhdistellen, ryhmitellen ja valikoiden. Suunnittelua tehdään kuuden vuoden syklissä, ensimmäinen suunnittelukausi koskee vuosia 2010-2015, toinen suunnittelukausi vuosia 2016-2021 ja kolmas suunnittelukausi vuosia 2022-2027.

Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Purpose of use: Ympäristöhallinnon käyttöön sekä Avoin tieto -palvelussa tausta-aineistona vesienhoitosuunnitelmiin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {6CD780AB-790D-4DA8-8962-9C8186B4127D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Vesivarayksikkö
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto lasse.jarvenpaa@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-22
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-08-31
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Vesivarayksikkö
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto lasse.jarvenpaa@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana water
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2007-07-27
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Tietojärjestelmän tiedot ovat vesienhoitotyössä syntynyttä tietoa joka on peräisin ELY-keskuksilta.