Dataset extent

Vesiliikenteen rajoitusalueet

Vesiliikenteen rajoitusalueet -aineiston tuottaja on Väylävirasto.

Rajoitusalueita ovat vesiliikennelain ja maastoliikennelain nojalla asetetut liikennerajoitukset. Väylärajoitusalueet ovat yleisiin liikenneväyliin kohdistuvia rajoituksia. Vesiliikenteen rajoituspäätöksistä vastaa Traficom.

Aineistopoiminta tehty 2.5.2024

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / viranomaistehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Vesiliikennerajoitusalueet.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {655D5B94-15F9-4490-90E7-DBE7A3E4EC2A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-06
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-05-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Väylävirasto
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET-asiasana traffic
GEMET-asiasana traffic route
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Tämä aineisto, jonka tekijä on Väylävirasto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Aineisto kuuluu Väyläviraston avoimiin aineistoihin.

© Väylävirasto

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka transportation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Yleisiä väyliä koskevia rajoituspäätöksiä ovat tehneet vuoteen 1994 asti lääninhallitukset, vuodesta 1995 kesäkuun 1996 loppuun alueelliset ympäristökeskukset, sen jälkeen Merenkulkulaitoksen merenkulkupiirit, jotka ovat vuoden 2010 alusta lähtien olleet osa Liikenneviraston meriosastoa. Vuoden 2019 alusta päätökset on tehnyt Traficom. Muut vesiliikenteen rajoitusalueet siirtyivät Traficomin vastuulle 1.6.2020. Väylärajoituksia koskevan paikkatietoaineiston ylläpitovastuu on Väylävirastolla. Aineisto ladattu Väyläviraston latauspalvelusta 2.5.2024.