Dataset extent

Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI

Vesihuoltolaitostietojärjestelmään (VEETI) kerätään tietoja vedenhankinnasta ja viemäröinnistä vuodesta 2016 alkaen. VEETI korvaa VELVET järjestelmän.

Vesihuollon tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei ole vapaavalintaista. Mikäli vesihuoltolaitoksella on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia.

Käyttötarkoitus: Aineisto on tarkoitettu vesihuoltolaitosten ja ympäristöhallinnon käyttöön. Järjestelmästä saadaan tarvittaessa tietoa vesihuoltolaitosten toiminnasta. Raportointipalvelun kautta tuotetaan internetsivuille jalostettua tietoa www.ymparisto.fi/vesihuoltotilastot.

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/veeti

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {373B7BEC-F23D-4AEF-9194-A646006F95AD}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Kulutuksen ja tuotannon keskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto Jyrki.Laitinen@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-05-25
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto veetituki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana water management
GEMET-asiasana water
GEMET-asiasana waste water
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Tiedot julkisia lukuunottamatta järjestelmässä olevia paikkatietoja, yhteyshenkilöiden tietoja sekä vesisäiliöiden rakennetietoja.

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2014-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

VELVET järjestelmään on tallennettu vuositiedot vuoteen 2014 asti ELYjen toimesta tai vesihuoltolaitoksilta suoraan ELMA-TYVI-operaattorin kautta. VEETI järjestelmään tiedot tallentuvat vuodesta 2015 eteenpäin.

Suomen ympäristökeskus (ja sen edeltäjät) on ylläpitänyt 1960-luvulta alkaen vesi- ja viemärilaitosrekisteriä vesihuoltotilastona yhdessä vesi- ja viemärilaitosten ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Vesihuoltotilaston ylläpidossa automaattinen tietojenkäsittely otettiin käyttöön 1980-luvun alussa. Vesi- ja viemärilaitosrekisteri sai nykyisen muotonsa 1980-luvun lopussa, jolloin se tuli osaksi ympäristötietojärjestelmän yhdyskuntien vesihuollon rekisteriä. Vesihuoltotilasto kattoi aluksi kaikki yli 200 asukkaan vesi- ja viemärilaitokset. Vuodesta 1994 alkaen rekisterin alaraja on ollut 50 asukasta. Viimeiset järjestelmään tallennetut tiedot ovat pääasiassa vuodelta 1999. Silloin inventoitiin tiedot 1319 vesilaitoksesta ja 642 viemärilaitoksesta. Tietoja kerättiin laitoksista, joihin oli liittynyt enemmän kuin 50 asukasta tai laitokseen oli liittynyt enemmän kuin 10 taloutta ja vedenkulutus näissä laitoksissa oli yli 10 m3/vrk. Vesihuoltolaitostiedot kerättiin vuosittain alueellisista ympäristökeskuksista vesihuoltolaitoksille lähetetyillä lomakekyselyllä. Laitokset palauttivat lomakkeet alueellisiin ympäristökeskuksiin, jotka tallettivat tiedot rekisteriin.