Dataset extent

Vesienhoitoalueiden seuranta - VHS Seuranta

Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 9 §:n mukaan vesienhoitoalueella pinta- ja pohjavesien seuranta on järjestettävä niin,että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Pintavesien tilan tietojärjestelmään toteutettu VHS-seurantojen osajärjestelmä

on tarkoitettu työvälineeksi pintavesien seurantojen suunnitteluun, raportointiin ja biologisten laatutekijöiden näytteiden kirjanpitoon. Järjestelmään voidaan

tallentaa myös sellaisia seurantapaikkoja, joita ei tulla raportoimaan EU:lle. Järjestelmän on siis tarkoitus palvella niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin tarpeita.

Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Purpose of use: Ympäristöhallinnon käyttöön sekä Avoin tieto -palvelussa velvoitetarkkailua hoitavien käyttöön, Eu-raportointi.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {F2FAD430-3632-4ACC-B2B1-70680795361E}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto sari.mitikka@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-08-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Sisävesiyksikkö
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto sari.mitikka@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
GEMET-asiasana water
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli bul
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2006-12-13
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A