Dataset extent

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelujärjestelmä 3. kausi - TOSSU

Toimenpiteiden suunnittelujärjestelmä, TOSSU on rakennettu tukemaan vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelua. Järjestelmä pitää sisällään vesienhoidon toimenpiteet kolmannelle kaudelle, vuosille 2022-2027. Suunnittelu koskee pinta- ja pohjavesiä. Toimenpiteet on kohdistettu merkittäviin tilaa heikentäviin tekijöihin ja ovat eroteltavissa vesienhoidon suunnittelualueittain, vesienhoitoalueittain sekä ELY-keskuksittain. Syke hallinnoi järjestelmää, mutta aineiston on tuottanut ELY-keskukset. Toistaiseksi järjestelmä koskeen vain Manner-Suomen vesienhoitoalueita.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {1C5EC807-3529-41A2-AE80-18D2C9A17429}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-10-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-11-02
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto lasse.jarvenpaa@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Hydrography
INSPIRE-teema Utility and governmental services
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2021-12-23
Ajallisen kattavuuden loppu 2027-12-23
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

\\