Dataset extent

Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistettujen yleiskaavojen ulkorajaukset

Aineisto käsittää vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat. Siten aineisto kattaa ennen vuotta 2000 kunnanvaltuustojen hyväksymät yleiskaavat siltä osin, kuin niiden alueet on alistettu vahvistettaviksi ja ne ovat tulleet voimaan. Valitusprosessien keston takia aineiston viimeinen yleiskaava vahvistui huhtikuun lopussa 2006. Aineisto sisältää yksittäisten yleiskaavojen vahvistettujen alueiden ulkorajaukset vektorimuotoisena.

Käyttötarkoitus: Aineisto on luotu ympäristöhallinnon käyttöön alueidenkäytön tehtävien tueksi.

Vanhan rakennuslain vahvistettujen yleiskaavojen ulkorajauksia ei enää ajantasaisteta, vaan nykyinen tilanne on Yleiskaavapalvelun aineistoissa https://metadata.ymparisto.fi/dataset/1562cd14-356d-4ef5-8df8-36031b543eae

The spatial dataset includes outlines of local master plans ratified in accordance to the old Building Act. Thus the dataset includes those local master plans that have been approved by the municipality councils before the year 2000, have been sent for ratification and have come into force. Due to the length of the appeal process the last local master plan came into force by the end of April 2006.The outlines are described as vector features.

The Finnish title of the dataset: Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistettujen yleiskaavojen ulkorajaukset.

Purpose of use: The dataset has been produced to support land use planning done in the Environmental Administration.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {AAFD1646-16FC-42D8-9F1B-DA8272A9D062}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-04-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 1998-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2009-05-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use plan
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1978-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2006-04-30
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on tehty digitoimalla kaavojen ulkorajat ensin tuotetusta vastaavasta rasteriaineistosta. Skannattavat kaavat on koottu ensisijaisesti ympäristöministeriön yleiskaava-arkistosta, sekä lisäksi alueellisista ympäristökeskuksista (nykyisten ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue) ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Rasteroidut kaavat on skannauksen jälkeen oikaistu yhtenäiskoordinaatistoon. Ulkorajana on digitoitu pääsääntöisesti vahvistusraja, ei koko kaava-alueen rajaa tai aluevarausten ulkorajoja. Aineisto sisältää osittain päällekkäisiä kohteita. Alkuperäisten kaavojen mittakaava on 1:2 000 - 1:50 000, sijaintitarkkuus vaihtelee siten rasterikuvien oikaisusta johtuen kaavalehtien sisälläkin. Rasteriaineisto ei ole käyttöliittymissä kuten hallinnon sisällä GEO-käyttöliittymässä, Hertan Karttapalvelussa tai ladattavissa laajuutensa vuoksi, vaan saatavissa hallinnon sisäisesti verkkolevyltä ja Syken paikkatietoaineistojen välittäjiltä. Aineisto ei sisällä Ahvenanmaan tietoja (maankäyttö- ja rakennuslaki ei Ahvenanmaalla voimassa).

KaavaTunnus – kaavan tunnus, joka koostuu kuntanumerosta ja juoksevasta 3-numeroisesta tunnuksesta. Kuntanumerot perustuvat vuoden 2004 kuntajakoon.Kaavatunnus on siis sama kuin rasterimuotoisessa aineistossa kaavaan liittyvien tiedostojen alkuosa. Nimi - kaavan nimi VahvPvm – kaavan viimeisin vahvistumispäiväys, jolloin joku toimivaltainen viranomainen tai oikeusistuin on kyseiseen kaavaan muutoksen tehnyt Mittakaava – kaavakartan mittakaava Lisatieto - huomautuksia, mm. kirjattu ne kaavatapaukset, joissa on havaittu, ettei kaava ole tullut voimaan sellaisena kuin se on numeeristettu. MuutosPvm - pvm, jolloin kohdetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu Shape-tiedostoissa kenttien nimet max. 10 merkkiä

The spatial dataset has been produced by digitizing vector outlines of master plans from the original raster data. The documents including the master plan delineations were collected mainly from the local master plan archives maintained by the Ministry of the Environment but also from the Regional Environment Centres (currently the Environment and Natural Resources Departments of the ELY-centres) as well as from the Supreme Administrative Court. After scanning the master plans were translated to the national YKJ coordinate system (yhtenäiskoordinaatisto). The outline has been digitized from master plans in raster form by using the ratified boundaries but not master plan overall outline or outlines of separate area reservations. The dataset includes some overlapping features. Due to the different scales of the original master plans (1:2 000 - 1:50 000) and the correction process the exact geographic locations may vary inside map sheet divisions. The dataset does not include information from Åland, since the Land use and Building Act is not in effect on the autonomous Åland islands.