Dataset extent

VALUE –selainpohjainen valuma-alueiden rajaustyökalu

VALUE -valuma-alueen rajaustyökalu on tarkoitettu jokapäiväiseen hyötykäyttöön valuma-aluetietoa vaativia tehtäviä helpottamaan. Value-työkalu on käytettävissä selainsovelluksena osoitteessa:

http://paikkatieto.ymparisto.fi/value

VALUE-työkalulla voidaan rajata yläpuolinen valuma-alue Syken uomaverkoston uomalle, sen osalle tai kokonaiselle järvelle karttavalinnan perusteella. Sovellus määrittää yläpuolisen valuma-alueen automaattisesti valitun uoman loppupisteestä, uoman varrelta tai järven pääpurkautumisreitin luusuasta. Lisäksi rajatulle valuma-alueelle voidaan automaattisesti laskea ja tallentaa maankäyttöjakauma (Corine maanpeite 2012/taso2): https://ckan.ymparisto.fi/dataset/corine-maanpeite-2012

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {FE05E972-0BCA-42BF-B662-6DE9B31BD230}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-25
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2020-12-10
Palvelun päivämäärän tyyppi creation
Palvelun päivämäärä 2023-09-08
Palvelun päivämäärän tyyppi revision
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Muut asiasanat infoMapAccessService
Muut asiasanat: sanaston nimi Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
Muut asiasanat spatialProcessingService
Muut asiasanat: sanaston nimi Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
Resurssityyppi Karttapalvelu
Palvelun aiheluokka humanGeographicViewer
Palvelun aiheluokka spatialProcessingService
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Palvelun tyyppi other
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Palvelun historiatiedot

VALUE-työkalun avulla syntyvät valuma-alueet mallinnetaan hyödyntämällä korkeusmallin pohjalta laskettua virtaussuuntamallia. Virtaussuuntamalli pohjautuu Suomen osalta Maanmittauslaitoksen (MML) 10metrin hiloihin laskettuun korkeusmalliin sekä Suomen ulkopuolelle sijoittuvien vesistöalueiden osien osalta alun perin 30 metrin hiloihin laskettuun Astergdem-korkeusmalliin (Meti, Nasa). Virtaussuuntamallin laskentaan käytetyissä lähtöaineistoissa voi esiintyä virheitä tai epätarkkuuksia, jotka saattavat vaikuttaa valuma-alueiden rajaustuloksiin. Suomen rajojen ulkopuolisilla vesistöalueiden osa-alueilla valuma-alueiden rajaukset eivät ole luotettavia lähtöaineiston epätarkkuudesta johtuen. Aineisto-rajoitteista johtuen valuma-alueiden rajaus ei ole vielä toistaiseksi mahdollista merisaarissa.

VALUE -valuma-alueen rajaustyökalussa ilmenneiden virhetilanteiden johdosta työkalua huollettiin syksyllä 2020

VALUE -valuma-alueen -rajaustyökalu hyödyntää vanhempaa, vuodelta 2019 olevaa versiota Ranta10-aineistosta sekä vuonna 2013 laadittua virtaussuuntamallia.