Dataset extent

Valtion retkeilyalueet

Valtion retkeilyalueet on Metsähallituksen järjestelmästä Sykelle toimitettu aineisto. Se sisältää ulkoilulain (606/1973) nojalla valtioneuvoston päätöksillä perustetut viisi aluetta. Näistä kolme on aineistossa kahtena erillisenä kohteena: liiketoiminnan ja Luontopalvelujen hallinnassa/taseessa olevat alueet. Jälkimmäiset on tarkoitus perustaa myöhemmin lakisääteisiksi luonnonsuojelualueiksi. Kansallisessa suojelualuetilastoinnissa kaikki valtion retkeilyalueet luetaan ”suojelualueiksi”.

Aineiston on tuottanut Metsähallitus.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Valtion_retkeilyalueet.pdf

https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Retkeily ja muut suojelualueet.xlsx

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {17069F9A-3E68-44D8-B556-A43FADC8DC3B}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-14
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-05-09
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-05-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana hiking trail
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Lähde: Metsähallitus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka structure
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Suojelualuetietojärjestelmä (SATJ) on vain luonnonsuojelualuehallinnon käytössä oleva järjestelmä. Tämän vuoksi Metsähallitus toimittaa ulkopuolista käyttöä varten suojelukohteista aineistoja Suomen ympäristökeskukselle, joka jakelee aineistoja tarpeellisin osin avoimina aineistoina. Valtion retkeilyalueet -aineisto päivitetään kerran vuodessa toukokuussa.