Dataset extent

Turvetuotantoalueet ja niiden jälkikäyttö

Aineisto kuvaa turvetuotantoalueita vv. 2005-2021 ja niiden jälkikäyttöä koko Suomesta.

Aineisto on yhdistetty Sykessä Maanmittauslaitoksen maastotietokannan, laserkeilatun aineiston ja Suomen metsäkeskuksen metsitystukiaineistoista. Se on syntynyt Mammutti-hankkeen Suot-ja kosteikot -teeman tuloksena. Aineistossa käytetty luokitus on kuvattu erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/TurvetuotantoalueetJalkikäytto.pdf

Aineistoa voi käyttää apuna maankäytön arvioinnissa. Lähtöaineistossa on eri aikoina tuotettuja tietoja, joka vaikuttaa lopputulokseen.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

Peat production areas with after-use category dataset contains areas from years 2005-2021 according to topographic database combined with other land use classes. This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {237948BD-B713-422E-BE84-3D1FFFF71420}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-10-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-03-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana peat extraction
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat turvetuotantoalueet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke (perustuu Maanmittauslaitoksen ja Suomen metsäkeskuksen aineistoon)

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka utilitiesCommunication
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Turvetuotantoalueiden ulkorajat on yhdistetty maastotietokannan eloperäisen maa-aineksen ottoalueista vuosilta 2005, 2008, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 ja 2021. Ulkoraja-aineisto on koottu koko maasta. Pellot on yhdistetty vuoden 2021 maastotietokannan pelloista ja peltolohkorekisteristä poimituista maatalousalueista.

Altaat, järvet ja rakennetut alueet ovat vuoden 2021 maastotietokannan mukaiset. Metsittynyt alue on tulkittu laserkeilausaineiston ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen metsitystukialueiden avulla. Laserkeilausaineistosta tulkitun osan pohjana on Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta (0,5 p) Sykessä johdettu Puustoisuusluokitus. Siitä muodostettiin taso (majority, 3x3 pikseliä) niille alueille joiden jälkikäyttö ei tullut muista lähteistä. Syntyneet alueet muutettiin polygoneiksi ja alle 100 m2 kuviot pudotettin pois. Metsitystukikuviot poimittiin syksyllä 2022 ja yhdistettiin laserkeilausaineistosta tulkittuihin kuvioihin.

Siellä missä laserkeilausaineisto on vanhaa, siitä johdettu metsittynyt alue on puutteellinen. Suomen metsäkeskuksen metsitystukikuviot on tulkittu metsittyneeksi, vaikka tilanne ei vielä näkyisi ilmakuvalta. Osa tuotannossa olevista turvetuotantoalueista näyttää ilmakuvalla metsittyneiltä. Maastotietokannan turvetuotantoalueita täivitetään kolmen vuoden välein.