Dataset extent

Tulvan peittämä alue

Rasterimuotoinen aineisto tulvan peittämästä alueesta kuvaa yleistetysti, pienimittakaavaisella tasolla erisuuruisten tulvien peittämiä alueita. Se on laadittu yhdistämällä erisuuruisten tulvien tarkemmat peittävyystiedot. Rasterin arvot kuvaavat tulvan harvinaisuutta eli tulvan suuruutta. Mitä pienempi arvo, sitä pienempi eli yleisempi tulva on kyseessä ko. alueella. Pienempien tulvien peittämät alueet luonnollisesti myös sisältävät suurempien tulvien peittämät alueet. Vesistöllä/merialueella on oma arvonsa. Lisätietoja tulvakartoituksesta on saatavilla tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineiston metatiedoista.

Rasterimuotoinen tulvan peittämä alue kattaa tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineiston tulvavaarakartoitetut alueet. Rasteria päivitetään tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineiston päivittämisen yhteydessä.

Käyttötarkoitus: Rasterimuotoista tulvan peittämää aluetta voidaan käyttää tulvavaaravyöhykkeiden pienimittakaavaisena lähestymiskarttana koko Suomen tarkastelutasosta esim. mittakaavatasolle 1:100 000 saakka. Aineisto on huomattavasti kevyempi kuin vektorimuotoinen tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineisto. Tulvakarttojen käyttötarkoituksista on kerrottu tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineiston metatiedoissa.

Ominaisuustiedot, rasterin arvot (VALUE): 1 = Toistuvuus 1/2a, vuotuinen todennäköisyys 50 % 2 = Toistuvuus 1/5a, vuotuinen todennäköisyys 20 % 3 = Toistuvuus 1/10a, vuotuinen todennäköisyys 10 % 4 = Toistuvuus 1/20a, vuotuinen todennäköisyys 5 % 5 = Toistuvuus 1/50a, vuotuinen todennäköisyys 2 % 6 = Toistuvuus 1/100a, vuotuinen todennäköisyys 1 % 7 = Toistuvuus 1/250a, vuotuinen todennäköisyys 0,4 % 8 = Toistuvuus 1/1000, vuotuinen todennäköisyys 0,1 % 99 = vesistö/merialue

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {691137D4-D701-4DBB-A9A6-57AB2003CEE8}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-11-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-04-18
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Natural risk zones
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana flood
GEMET-asiasana flooding
GEMET-asiasana coastal flooding
GEMET-asiasana flood risk management
GEMET-asiasana flood hazard
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 100000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on laadittu yhdistämällä tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineiston ko. tulvatyypin toistuvuuksien 1/2a, 1/5a, 1/10a, 1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a tulvien peittävyydet em. pinoamisjärjestyksessä rasterimuotoon 25 m pikselikokoon. Pienimmän eli yleisimmän tarkastellun 1/2a-tulvan arvona on pienin arvo 1. Suurimman eli harvinaisimman tarkastellun 1/1000a-tulvan arvona on 8. Valmista kuvaustekniikkaa käytettäessä: mitä tummempi lila, sitä yleisempi tulva on kyseessä. Tulvan syvyystietoa ei ole siis esitetty. Pienempien tulvien peittämät alueet sisältävät luonnollisesti myös suurempien tulvien peittämät alueet. Tulvasuojeltuja alueita ei ole esitetty, esim. jos tietty alue on tulvasuojeltu 1/20a-tulvalla, mutta ei 1/50a-tulvalla, alueen arvo määräytyy 1/50a-tulvan perusteella. Merialueella on oma arvonsa (99).