Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Tie- ja katuverkko Digiroad

Digiroadin tuottaja on Väylävirasto.

Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka sisältää teiden ja katujen keskilinjageometrian, liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja ja liikennejärjestelmän kohteet. Keskilinjageometria sisältää autolla ajettavat tiet, autoille tarkoitetut lautta- ja lossiyhteydet sekä erilliset kevyen liikenteen väylät. Tielinkki on keskilinjageometrian perusyksikkö. Liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja ovat esimerkiksi nopeusrajoitukset, liikennemäärä ja tien leveys. Digiroad sisältää myös pistemäisiä kohteita, kuten joukkoliikenteen pysäkit ja liikenneverkon käyttäjää tukevat palvelut.

Digiroad R on toimitusmuoto, joka sisältää tielinkit sekä pistemäiset ja viivamaiset ominaisuustiedot. Digiroad R:ssä pistemäisille ja viivamaisille segmenteille on aineistojulkaisun yhteydessä generoitu myös geometria, jolloin niitä voi hyödyntää itsenäisinä aineistoina. Ne voidaan myös tarvittaessa liittää tielinkkeihin lineaarisen referoinnin avulla.

Aineistotasot irrotettu Väyläviraston latauspalveusta 30.8.2022.

Käyttötarkoitus: Aineiston soveltamiskohteena toimivat liikenteeseen ja navigointiin liittyvät analyysit ja sovellukset.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Digiroad_Tietolajien_kuvaus_2_2017.pdf http://www.digiroad.fi

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {1EB2C05C-4244-4612-B96D-F438E4525A01}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-09-07
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-09-13
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Väylävirasto
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto info@digiroad.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Transport networks
GEMET-asiasana road network
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Digiroad kuuluun Väyläviraston avoimiin aineistoihin, joita koskee Creative Commons 4.0 Nimeä käyttölupa https://www.vayla.fi/avoindata/kayttoehdot#.WZ7WP1V96Uk

© Väylävirasto

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka transportation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Digiroad-tietojen ylläpitovastuu jakaantuu eri julkishallinnon organisaatioille. Maanmittauslaitos vastaa teiden ja katujen keskilinjan sijaintitiedon ylläpidosta, Väylävirasto vastaa maanteiden ominaisuustietojen ylläpidosta, kunnat vastaavat katuverkon ominaisuustietojen ylläpidosta, yksityisteiden ominaisuustietojen ylläpitovastuu jakaantuu Maanmittauslaitoksen, Väyläviraston ja kuntien kesken. Lisäksi tietojen ylläpitäjänä on muutama muu julkishallinnon organisaatio yksittäisten tietolajien osalta. Ylläpito-organisaatiot toimittavat Digiroadiin muutostietoja sovittuja menettelytapoja noudattaen. Ylläpitotiedot yhdistellään Digiroad-tietojärjestelmässä. Lisäksi Digiroad ottaa vastaan vihjetietoa ja välittää tiedon oikealle ylläpitäjälle.