Dataset extent

TARKKA-karttapalvelu satelliittikuville / TARKKA map service for satellite images

[FI] TARKKA on Suomen ympäristökeskuksen (Syke) julkinen palvelu, jossa voi selata ja tarkastella Syken avoimia satelliittiaineistoja. Palvelun karttakäyttöliittymä esittää sekä tarkan erotuskyvyn (10 m – 60 m) että keskierotuskyvyn (300 m – 1 km) satelliittiaineistoja. TARKKAn käyttämiin rajapinta-aineistoihin kertyy päivittäin lisää uusinta satelliittiaineistoa.

TARKKAn keskeisimmät aineistot ovat päivittäiset tosivärikuvat ja vedenlaatuaineistot. Tosivärikuva-aineisto kattaa Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 MSI, Landsat-8 OLI sekä Envisat MERIS -satelliitti-instrumenteilla tuotetut havainnot vuodesta 2003 alkaen. Vedenlaatutuotteita (mm. pintalämpötila, sameus ja pintalevä) on saatavilla eri alueilta edustavilta päiviltä vuodesta 2003 alkaen. Lisäksi TARKKAssa on aineistoja mm. lumen, järvijäiden ja maanpeitteen seurantaan.


[EN] TARKKA is a public service of the Finnish Environment Institute (Syke), where you can browse and view Syke's open satellite data. The map interface of the service presents both high resolution (10 m - 60 m) and medium resolution (300 m - 1 km) satellite data. New satellite data is updated daily to the TARKKA service.

The essential datasets in TARKKA are the daily true-color imagery and water quality data products. The true color image data covers observations produced with Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 MSI, Landsat-8 OLI and Envisat MERIS satellite instruments since 2003. Water quality products (including surface temperature, turbidity and surface algae) have been available from different regions since 2003. In addition, TARKKA has materials e.g. monitoring of snow, lakes and land cover.


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {78DE3DBB-18AF-4D0C-9833-8D97178B8EB0}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-10-09
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3857
Palvelun päivämäärä 2017-06-26
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun päivämäärä 2020-06-12
Palvelun päivämäärän tyyppi revision
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
Esimerkkikuva
Muut asiasanat infoMapAccessService
Muut asiasanat: sanaston nimi Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana freshwater
GEMET-asiasana inland water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana temperature
GEMET-asiasana turbidity
GEMET-asiasana chlorophyll
GEMET-asiasana algal bloom
GEMET-asiasana snow
GEMET-asiasana ice
GEMET-asiasana on-line service
GEMET-asiasana land cover
Resurssityyppi Karttapalvelu
Palvelun aiheluokka humanGeographicViewer
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat STATUS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat paikkatietopalvelu
Muut asiasanat: sanaston nimi Geoinformatiikan sanasto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

[FI] TARKKA-palvelu on kaikille avoin satelliittiaineistojen katseluun.


[EN] TARKKA web map application is openly available for everyone for viewing EO data.

Saantirajoitteet

no limitations

Palvelun tyyppi view
Ajallisen kattavuuden alku 2002-09-18
Ajallisen kattavuuden loppu now
Palvelun historiatiedot

[FI] Karttapalvelussa esiteltävät aineistot kattavat Suomen ja lähialueet sekä Itämeren alueen alkaen vuodesta 2002.


[EN] The datasets presented at the map service cover Finland, Finnish Coastal zone an the Baltic Sea for time period starting 2002.