Dataset extent

Talousveden jakelualueet

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 (juomavesidirektiivi) kansallinen toimeenpano edellyttää, että talousveteen liittyviä tietoja tulee sitoa paikkatietoon. Paikkatietoa hyödyntäen on luotava verkkopalvelu, josta vedenkäyttäjällä on pääsy vesihuoltolaitosten ja talousveden kaadun tunnuslukuihin. Talousveden jakelualueita kuvaava paikkatieto ei sisällä turvaluokiteltua tietoa eikä henkilötietoa. Paikkatietoaineisto on kuitenkin salassa pidettävää julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 7 k mukaisesti.

STM ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ovat koordinoineet vedenjakelualueiden paikkatiedon kokoamista ja koostamista yhtenäiseksi paikkatietoaineistoksi v. 2021. Toiminnanharjoittajat ovat velvoitettuja ylläpitämään vedenjakelualueiden paikkatiedot ajan tasalla vuoden 2023 alusta lähtien. Suomen ympäristökeskus toimii valtakunnallisen paikkatietoaineiston teknisenä ylläpitäjänä. STM omistaa paikkatietoaineiston.

Water supply zones

Implementation the directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption (drinking water directive) requires that information linked with drinking water shall be associated with spatial data. Spatial data is utilized for creating a web service to present key figures of water suppliers and drinking water quality of water supply zones for water users. Water suppliers are responsible to maintain updated spatial data on water supply zones, and the Finnish Environment Institute acts as administrator of the information.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {7A0D1937-6642-4928-BC79-DCCB917605E5}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-02-07
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-01-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto vedenjakelualueet@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana drinking water
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto on julkisuuslain mukaisesti salassa pidettävää tietoa. Lähde: STM, Valvira ja Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka utilitiesCommunication
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

-