Dataset extent

Suomen päivittäinen vesi-indeksi NDWI (Sentinel-2) 2016– / Daily water index NDWI for Finland (Sentinel-2) 2016–

[FI] NDWI (normalized difference water index) on vesi-indeksi, joka kuvaa nestemäisen veden peittämän maanpinnan ja vesistöjen osuutta. NDWI-indeksiä käytetään erottamaan avoimet vesialueet, kuten tulvat, satelliittiaineistosta. Indeksi on laskettu Sentinel-2 -satelliitin MSI-instrumentin ilmakehäkorjatuista havainnoista kanavien 3 ja 8 erotusindeksinä: NDWI = (B03-B08)/(B03+B08). Ilmakehäkorjauksessa sekä pilvi- ja pilvivarjoalueiden tunnistuksessa hyödynnetään sen2cor-algoritmia.

Aineisto kattaa koko Sentinel-2 mission ja molemmat satelliitit 2A ja 2B vuodesta 2016 eteenpäin Itämeren valuma-alueelta. NDWI-aineisto saadaan Sentinel-Hubin automatisoidun prosessin avulla.

Aineisto on tuotettu Copernicus FPCUP -osahankkeessa “Tailored downstream applications/products – from Copernicus to coastal and inland water monitoring

[EN] NDWI (Normalized Difference Water Index) is a water index which represents the liquid water content of land surface and water bodies. The NDWI-index is used to distinguish open water features, i.e., floods, from Earth observation data. The index is computed from the atmospherically corrected Sentinel-2 MSI data (Level-2) as the normalized difference index of bands 3 and 8: NDWI=(B03-B08)/(B03+B08). Atmospheric correction, cloud detection and cloud shadow detection is based on the sen2cor-algorithm.

The dataset covers the full Sentinel-2 mission and both satellites 2A and 2B from year 2016 onwards for the Baltic Sea basin. The NDWI-images are obtained from the Sentinel-Hub API through an automated process.

The dataset is produced in the Copernicus FPCUP action “Tailored downstream applications/products–from Copernicus to coastal and inland water monitoring”.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {13DBD235-7249-4E5C-8A63-822BD3A5D38A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-04-08
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-10-04
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Hydrography
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana moisture
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana index
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Tarkka
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat vesi-indeksi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat water index
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat NDWI
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin. NDWI-aineistoa hyödynnettäessä täytyy mainita myös alkuperäisen datan toimittaja.

Sentinel-2 NDWI-aineistolle "Sisältää muokattua Copernicus-dataa, Syke (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public. When utilizing NDWI-data, the supplier of the original data must also be mentioned.

For Sentinel-2 NDWI-data "Contains modified Copernicus data, Syke (year)"

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2016-08-24
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

-