Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Suomen metsäkeskuksen metsämaski

Suomen metsäkeskuksen metsämaskilla tarkoitetaan koko Suomen kattavaa paikkatietoaineistoa metsätalousmaasta (metsä-, kitu- ja joutomaa). Aineisto kattaa myös luonnonsuojelualueet. Metsämaskia voi käyttää esimerkiksi kunnan tai muun rajatun alueen metsätalousmaan pinta-alan selvittämiseen. Metsämaski on vektorimuotoinen (polygon) paikkatietoaineisto, jonka koordinaattijärjestelmänä käytetään ETRS-TM35FIN (EPSG:3067). Jakeluformaattina on käytössä OGC GeoPackage (1.2).

Lisätietoja: https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/tietotuotekuvaus_metsamaski.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DEFA5BED-9709-4002-A381-4AA69A580D61}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-05
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-07-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Metsäkeskuksen asiakastuki
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto asiakastuki@metsakeskus.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana forest
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti kaikin mahdollisin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on merkittävä, jos aineistoon on tehty muutoksia. Esimerkiksi: Sisältää Suomen metsäkeskuksen [aineisto] aineistoa 01/2020.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Tietolähde Metsämaski on peräisin Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmästä. Metsämaski perustuu Maanmittauslaitoksen kiinteistöraja-aineistoon ja maastotietokantaan. Koko Suomen kattavasta kiinteistöraja-aineistosta on poistettu kiinteistötunnuksen perusteella sellaiset kohteet, jotka eivät ole metsätalousmaata, esimerkiksi tiealueet. Sen lisäksi aineistosta on poistettu kaikki sellaiset maastotietokannan kohteet, jotka eivät ole metsätalousmaata, esimerkiksi vesistöt, pellot ja rakennetut alueet.

Luotettavuus Metsämaski on koko Suomen kattava. Aineiston luotettavuuteen vaikuttaa tekemisessä käytettyjen lähtöaineistojen ajantasaisuus. Esimerkiksi metsitetty pelto näkyy metsämaskissa metsätalousmaana vasta sen jälkeen, kun kohde on poistettu Maanmittauslaitoksen peltokohteista.

Aineiston irrotusajankohta 08/2023