Dataset extent

Suomen maannostietokanta

Suomen maannostietokanta on Luonnonvarakeskus LUKEn aineisto. Maannostietokanta sisältää valtakunnallista aineistoa maannoksista, maannosmaisemista ja maaperän suuralueista. Aineisto pohjautuu Geologian tutkimuskeskus GTK:n laatimaan geologiseen maaperäkarttaan ja tietokantaan (maaperän yleiskartta). Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (nyk. LUKE) on johtanut maannosnimet GTK:n muodostamille, suomalaisen maalajiluokituksen mukaisille kuvioille, yhdistänyt ne maannosmaisemiksi ja koonnut maalajien ja maannosten ominaisuustiedot. Metsäntutkimuslaitos Metla (nyk. LUKE) on osallistunut metsämaiden maannostulkintaan ja tuottanut ominaisuustietoa.

Käyttötarkoitus: Esim. luonnonvarojen inventointi, maa- ja metsätalouden ympäristövaikutusten arviointi, ilmastonmuutosskenaariot.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/maannokset.pdf https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/maannostietokanta_kayttoohje.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {47E8206A-19D6-474F-BD61-4BA5F384D3C1}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2010-05-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Luonnonvarakeskus LUKE
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Soil
GEMET-asiasana soil
GEMET-asiasana soil type
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston tekijänoikeudet kuuluvat LUKElle ja GTK:lle. Aineiston kopiointi ilman LUKEn ja GTK:n lupaa kielletty. Asiasta on sovittava erikseen, jos aineistoa käytetään • julkaisuihin (esim. lehdet, mainokset, esitteet, kirjat, raportit, kaupalliset julkaisut) • karttoihin (pohja- ja osoitekartat) • muihin kaupallisiin tarkoituksiin • Internet–palvelussa

Lähde: LUKE, GTK

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto pohjautuu Geologian tutkimuskeskus GTK:n laatimaan geologiseen maaperäkarttaan ja tietokantaan (maaperän yleiskartta). Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (nyk. LUKE) on johtanut maannosnimet GTK:n muodostamille, suomalaisen maalajiluokituksen mukaisille kuvioille, yhdistänyt ne maannosmaisemiksi ja koonnut maalajien ja maannosten ominaisuustiedot. Metsäntutkimuslaitos Metla (nyk. LUKE) on osallistunut metsämaiden maannostulkintaan ja tuottanut ominaisuustietoa.