Dataset extent

Soiden ojitustilanne

Soiden ojitustilanne –paikkatietoaineisto on rasterimuotoinen (25 m x 25 m) aineisto joka luokittaa koko Suomen turvemaat ojittamattomiin, ojitettuihin ja turpeenottoalueisiin. Aineisto on tehty MML:n maastotietokannan (vuosi 2008) ja CORINE2006 maanpeiteaineistojen avulla. Aineiston käytön yhteydessä on syytä mainita aineiston nimi SOJT_09b1 koska ojitustilanneaineistosta on käytössä eri versioita.

Lähtöaineistona käytetty vuoden 2008 MML:n maastotietokantaa sekä vuoden 2006 CORINE maanpeiteaineistoa.

Käyttötarkoitus: Suomen turvemaiden ojitustilanteen selvittäminen

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {4C46F896-5D12-43AD-9919-55A8A4FD1714}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2011-03-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi; seppo.tuominen (at) ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana land use
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501. Aineistoja luovutettaessa otettava huomioon myös YM:n ohje ympäristöhallinnon tietoaineistojen julkisuudesta, luovuttamisesta ja hinnoittelusta.

Lupateksti: ©Syke (pohjautuu MML aineistoon)

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 100000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineiston teossa on käytetty MML:n maastotietokannan vektoriaineistoa jossa karttatiedot vuoden 2008 lopun mukaiset ja vuoden 2006 CORINE maanpeite aineistoa.

Prosessointihistoria: Lähtöaineistona on käytetty maastotietokannan alle 5 m levyisten virtavesien (ojien) pohjalta tehtyä rasteriaineistoa jossa alueet luokitettu alle ja yli 50 m etäisyydellä oleviin alueisiin. Tämä aineisto on leikattu maastotietokannan turvemaat – aineistolla jolloin saadaan aineisto joka luokittaa turvemaat ojittamattomiin eli yli 50 m virtavesistä oleviin alueisiin ja ojitettuihin eli alle 50 m päässä oleviin turvemaihin. Aineistoon on lisätty CORINE 2006 -aineistojen turpeenottoalueet. Aineiston teossa huomioitiin myös tiet, pellot ja turpeenottoalueet bufferoimalla ne 50 m vyöhykkeellä. Bufferivyöhyke luettiin ojitettuihin turvemaihin. Maastotietokannassa osa ojituksia on esitetty metsämaanojitus symbolein. Näiden alueiden paikkatietoanalyyseillä erotettavat alueet luokitettiin ojitettuihin turvemaihin. Maastotietokannan virtavesiaineistossa luonnonpuroja ei ole erotettu ojista. Purojen vaikutusalueet erotettiin ojitusaineistosta erottelemalla purot virtavesistä käymällä aineisto tietokoneen näytöllä visuaalisesti läpi. Luonnonpurojen vaikutusalueet luokitettiin ojittamattomiin turvemaihin.

VALUE-attribuutin arvot ovat: 1 = ojittamaton turvemaa 2 = ojitettu turvemaa 3 = turpeenottoalue