Dataset extent

Sentinel-1 SAR-image mosaic (S1sar) - Sentinel-1 SAR-kuvamosaiikki (S1sar)

Sentinel-1 SAR-image mosaics S1sar are derived from data provided by Sentinel-1A and -1B-satellites. The value of pixel is statistic (mean, maximum, minimum or standard deviation) of radar gamma0 backscatter of VV- or VH-polarizations in decibels (dB). Following mosaics are produced:

 • s1m_grd_vv_mean: The mean gamma0 backscatter in dB of VV-polarized data of mosaicking period.
 • s1m_grd_vv_max: The maximum gamma0 backscatter in dB of VV-polarized data of mosaicking period.
 • s1m_grd_vv_min: The minimum gamma0 backscatter in dB of VV-polarized data of mosaicking period.
 • s1m_grd_vv_std: The standard deviation of gamma0 backscatter in dB of VV-polarized data of mosaicking period.
 • s1m_grd_vh_mean: The mean gamma0 backscatter in dB of VH-polarized data of mosaicking period.
 • s1m_grd_vh_max: The maximum gamma0 backscatter in dB of VH-polarized data of mosaicking period.
 • s1m_grd_vh_min: The minimum gamma0 backscatter in dB of VH-polarized data of mosaicking period.
 • s1m_grd_vh_std: The standard deviation of gamma0 backscatter in dB of VH-polarized data of mosaicking period.

Images with Product type “GRD” and Sensor mode “IW” of descending orbit are used in mosaicking process. The mosaics are in TM35Fin coordinate system (EPSG 3067) with 20 m pixel size. Mosaicking period is 11 days, so that the middle day of the mosaic is the 6th, 16th or 26th day of the month, and they are made throughout the year. The file format of mosaic is Cloud-Optimized-Geotiff. The gamma0 backscatter has been scaled with multiplier 100 and stored as 16-bit signed integer but since end of May 2019 scaling has been discontinued so the gamma0 backscatter is saved as float numbers. Mosaics are produced using ESA SNAP-software, including steps Apply-Orbit-File, Remove-GRD-Border-Noise, ThermalNoiseRemoval, Calibration, SliceAssembly, Multilook, Terrain-Flattening, Terrain-Correction and LinearToFromdB.

The mosaics as available from the interfaces of NSDC which are:

Viewing service FMI Sentinel catalog (https://pta.fmi.fi/) has mosaics as well as individual images.

These S1sar-mosaics are produced by Finnish Meteorological Institute (FMI), and they were developed as part of sub program “Distribution and Processing of Satellite Imagery” of "Geospatial Platform of Finnish Public Administration"-program (2017-2019). The license for FMI's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

Sentinel-1 SAR-kuvamosaiikit S1sar tehdään Sentinel-1A ja -1B satelliittien synteettisen apertuurin tutkan tuottamista kuvista. Mosaiikin pikselin arvo on tutkan tuottaman VV- tai VH-polarisaation gamma0-takaisinsironnan keskiarvo, minimi, maksimi tai hajonta desibeleinä (dB). Seuraavat mosaiikit tuotetaan kultakin mosaikointiajanjaksolta:

 • s1m_grd_vv_mean: VV-polarisoituneen gamma0-takaisinsironnan keskiarvo mosaikointiajanjaksolta desibeleinä (dB).
 • s1m_grd_vv_max: VV-polarisoituneen gamma0-takaisinsironnan maksimiarvo mosaikointiajanjaksolta desibeleinä (dB).
 • s1m_grd_vv_min: VV-polarisoituneen gamma0-takaisinsironnan minimiarvo mosaikointiajanjaksolta desibeleinä (dB).
 • s1m_grd_vv_std: VV-polarisoituneen gamma0-takaisinsironnan hajonta mosaikointiajanjaksolta desibeleinä (dB).
 • s1m_grd_vh_mean: VH-polarisoituneen gamma0-takaisinsironnan keskiarvo mosaikointiajanjaksolta desibeleinä (dB).
 • s1m_grd_vh_max: VH-polarisoituneen gamma0-takaisinsironnan maksimiarvo mosaikointiajanjaksolta desibeleinä (dB).
 • s1m_grd_vh_min: VH-polarisoituneen gamma0-takaisinsironnan miminiarvo mosaikointiajanjaksolta desibeleinä (dB).
 • s1m_grd_vh_std: VH-polarisoituneen gamma0-takaisinsironnan hajonta mosaikointiajanjaksolta desibeleinä (dB).

Mosaikoinnissa käytetyt kuvat ovat laskevan radan "GRD"-tuotteen ja "IW"-sensorimoodin kuvia. Mosaiikit tuotetaan TM35Fin-koordinaatistossa pikselikoon ollessa 20 metriä läpi vuoden. Mosaikointiajanjakso on 1 päivää, siten että mosaiikin keskimmäisin päivä on kuukauden 6., 16. tai 26. päivä. Tiedostoformaatti on Cloud-Optimized-Geotiff. Gamma0-takaisinsironta on skaalattu kertomalla kertoimella 100 ja tallennettu käyttäen 16-bit signed integer tallennusmuotoa, paitsi toukokuun lopun 2019 jälkeen jolloin skaalauksesta on luovuttu ja takaisinsironta on tallennettu reaalilukuina. Mosaiikkien tuottamiseen on käytetty Euroopan Avaruusjärjestön SNAP-ohjelmistoa ja sen funktioita Apply-Orbit-File, Remove-GRD-Border-Noise, ThermalNoiseRemoval, Calibration, SliceAssembly, Multilook, Terrain-Flattening, Terrain-Correction ja LinearToFromdB.

Mosaiikit on saatavilla Kansallisen satelliittidatakeskuksen käyttöliittymistä jotka ovat

Katselupalvelussa FMI Sentinel catalog (https://pta.fmi.fi/) on nähtävillä sekä S1sar-mosaiikit että yksittäiset prosessoidut kuvat.

Nämä Sentinel-1 kuvamosaiikit tuottaa Ilmatieteen laitos, ja ne on kehitetty osana Paikkatietoalusta-hankkeen (2017-2019) Satelliittidatan jakelu ja prosessointi-osahanketta. IL:n avoimien aineistojen käyttäjälisenssi on Creative Commons Attribution 4.0 International.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {55385FD9-CBA7-43C0-8065-2FB89B6FDE8F}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Finnish Environment Institute Syke
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.pta@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-28
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2019-05-08
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun päivämäärä 2020-06-24
Palvelun päivämäärän tyyppi revision
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Finnish Environment Institute Syke
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.pta@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Orthoimagery
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana mosaic
GEMET-asiasana radar
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Attribution 4.0 International http://www.syke.fi/en-US/Open_information When reusing or redistributing the S1sar image mosaics, the following attribution must be included: "Original data from ESA Copernicus Sentinel Program, processing by FMI"

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Palvelun historiatiedot

S1sar-mosaics have been developed as part of Finnish Geospatial Platform project (http://www.paikkatietoalusta.fi/en), which started 2017 and was completed at the end of 2019.