Dataset extent

Sentinel-1 Global Backscatter Model-mosaic - Sentinel-1 Global Backscatter Model-kuvamosaiikki

Sentinel-1 Global Backscatter Model-satellite image mosaic (S1GBM, https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1/sentinel-1-global-backscatter-model) was produced by the Remote Sensing Group of the TU Wien Department of Geodesy and Geoinformation (https://mrs.geo.tuwien.ac.at/), within project by the European Space Agency (ESA). It is based on Sentinel-1A and -1B synthetic aperture radar images (https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1) acquired between 1.1.2016-31.12.2017. Imaging mode has been Interferometric Wide-swath (IW) and baseline processing of images GRDH (Ground-Range Detected High Resolution). The resulting mosaic provides the temporal mean of VV- and VH-polarized C-band backscatter of the Earth's land surface with 10 meter pixel size, normalized to incidence angle of 38°.

The original data set is hosted by TU Wien (https://www.tuwien.at/en/) and can be accessed via the TU Data repository website (https://doi.org/10.48436/n2d1v-gqb91).

The processing of data at Syke consists of coordinate transformation to Finnish coordinate system (TM35Fin, EPSG 3067) computation of polarization ratio VV/VH and scaling that to 8-bit scale by multiplying the ratio with coefficient 100 * VV- ja VH-polarized mosaics and their polarization ratio has been saved as three-band raster (bands: 1. VV-backscatter, 2. VH-backscatter, 3. polarization ratio VV/VH multiplied with coefficient 100) as 8-bit Cloud-optimized-GeoTiff.

Mosaic is published in FEO-project. It is available e.g. from the archive of Finnish Satellite Data Centre: https://pta.data.lit.fmi.fi/sen1/s1gbm/s1gbm_20160101_20171231_vv_vh_ratio.tif

Sentinel-1 Global Backscatter Model-kuvamosaiikki

Sentinel-1 Global Backscatter Model-satelliittikuvamosaiikin (S1GBM, https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1/sentinel-1-global-backscatter-model) on tehnyt Wienin yliopiston Kaukokartoitusryhmä (https://mrs.geo.tuwien.ac.at/) Euroopan avaruusjärjestön rahoituksella. S1GBM-mosaiikki perustuu Sentinel-1A ja -1B kaukokartoitussatelliittien (https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1) tutkainstrumenttien aikavälillä 1.1.2016-31.12.2017 ottamiin kuviin. Kuvien kuvausmoodina on ollut Interferometric Wide-swath (IW) ja käytettyjen kuvien prosessointitasona GRDH (Ground-Range Detected High Resolution). Tuloksena on Maapallon maa-alueiden VV- ja VH-polarisaatioiden takaisinsironnan ajallinen keskiarvo, 10 metrin pikselikkoossa ja normalisoituna 38 asteen tulokulmaan.

Alkuperäinen S1GBM-mosaiikki on saatavilla Wienin yliopiston (https://www.tuwien.at/en/) TU Data repository-arkiston kautta (https://doi.org/10.48436/n2d1v-gqb91).

S1GBM-mosaiikki on ladattu Sykeen ja sille on tehty seuraavat toimenpiteet: koordinaatistomuunnos Suomen koordinaatistojärjestelmään (TM35Fin, EPSG 3067), polarisaatiosuhteen VV/VH laskenta (tulos on kerrottu kertoimella 100), ja * VV- ja VH-polarisaatioiden mosaiikit ja näiden suhde on tallennettu 3-kanavaiseksi rasterikuvaksi (kanavat: 1. VV-takaisinsironta, 2. VH-takaisinsironta, 3. polarisaatiosuhde VV/VH kerrottuna kertoimella 100) käyttäen Cloud-optimized-GeoTiff-formaattia ja 8-bittistä lukualuetta (0-255).

Mosaiikki julkaistaan FEO-hankkeessa. se on saatavilla mm. Kansallisen satelliittidatakeskuksen arkistosta: https://pta.data.lit.fmi.fi/sen1/s1gbm/s1gbm_20160101_20171231_vv_vh_ratio.tif

Rights: Original data are reserved with TU Wien and ESA. Open use is granted under the CC BY 4.0 license.

References: Bauer-Marschallinger, B., Cao, S., Navacchi, C., Freeman, V., Reuß, F., Geudtner, D., Rommen, B., Vega, F. C., Snoeij, P., Attema, E., Reimer, C., & Wagner, W. (2021). The Sentinel-1 Global Backscatter Model (S1GBM) - Mapping Earth's Land Surface with C-Band Microwaves (1.0) [Data set]. TU Wien. https://doi.org/10.48436/n2d1v-gqb91 Bauer-Marschallinger, B., Cao, S., Navacchi, C. et al. The normalised Sentinel-1 Global Backscatter Model, mapping Earth’s land surface with C-band microwaves. Sci Data 8, 277 (2021). https://doi.org/10.1038/s41597-021-01059-7

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {B5DF2B1B-0BA1-44DB-B846-89FE97F0AD82}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.pta@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-04-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-05-09
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.pta@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Orthoimagery
GEMET-asiasana radar
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana mosaic
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Rights original data are reserved with TU Wien and ESA. Open use is granted under the CC BY 4.0 license. Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2016-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2017-12-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Processed by TU Wien, local modifications by Syke.