Dataset extent

Satelliittihavaintojen tosivärikuvat / True-color satellite images

[FI] Satelliittihavainnoista tuotetut tosivärikuvat perustuvat ihmissilmälle näkyvään valoon. Tosivärikuvat ovat ns. RGB-kuvia ja ne tuotetaan muodostamalla satelliittien optisten instrumenttien punaisen, vihreän ja sinisen allonpituusalueen havainnoista komposiitti. Tosivärikuvat siis vastaavat likimain tavallisen digitaalikameran tuottamia kuvia. Tarkka-palvelun tosivärikuville on lisäksi tehty vuodenajasta riippuva värisävyjen sovitus, jonka vuoksi kuvien yleissävy vaihtelee hieman vuodenajan mukaan.

Tosivärikuvatuotannossa käytettävät satelliitti-instrumenttien kanavat riippuvat instrumentista:

Sentinel-2 ja Landsat-8/9 -tuotteet tehdään MSI- ja OLI/OLI-2 -instrumenttien kanavien 2-4 yhdistelmänä.

Sentinel-3 -tosivärikuvat tuotetaan OLCI-instrumentin kanavista 4, 5 ja 7.

Landsat-4/5 -tuotteet perustuvat TM-instrumentin kanaviin 1-3.

Envisat MERIS -tosivärituotteet perustuvat MERIS-instrumentin kanaviin 3, 5 ja 7.

Tosivärikuvien tuotannossa hyödynnetään yhteistyökumppanimme Sinergise Ltd:n tietovarantoja ja prosessointikapasiteettia. Tosivärikuvia ei ole saatavilla Syken paikkatietorajapinnoilta. Tosivärikuvien koko arkistoa voi selata Tarkka-palvelussa ja uusimpia havaintoja Merioppaassa.


[EN] The true-color images are based on visible light, and are produced by compositing the red, green and blue wavelength bands of a satellite observation. A further seasonal adjustment is applied to the composite, resulting in a slight variation in the hue of the true-color images depending on the time of year.

The bands used in true-color images depend on the instrument:

Sentinel-2 and Landsat-8/9 products are based on bands 2-4 of MSI- and OLI/OLI-2-instruments.

Sentinel-3 images are produced from the bands 4, 5 and 7 of the OLCI-instrument.

Landsat-4/5 images are based on bands 1-3 of the TM-instrument.

Envisat MERIS -images are produced from the bands 3, 5 and 7 of the MERIS-instrument

The processing of the true-color imagery utilizes the data and processing capabilities of Sinergise Ltd. True-color imagery is not available as WMS-service. The whole archive of the true-color images can be browsed in Tarkka service and the most recent observations in Meriopas.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {7DADB718-EE96-4E9B-B7A3-EBC4A922AA38}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-04-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2017-06-26
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Meriopas
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Seaguide
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin. Tosivärikuvia hyödynnettäessä täytyy mainita myös alkuperäisen datan toimittaja.

Sentinel-2 ja Sentinel-3 -tosivärikuville "Sisältää muokattua Copernicus-dataa, Syke (vuosi)"

Landsat-8/9 -tosivärikuville " USGS/NASA Landsat Program, Syke (vuosi) ".

Envisat MERIS -tosivärikuville: "Alkuperäinen data Euroopan avaruusjärjestö, Syke (vuosi/pvm)".

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public. When utilizing true-color images, the supplier of the original data must also be mentioned.

For true color images of Sentinel-2 and Sentinel-3 "Contains modified Copernicus data, Syke (year)"

For Landsat-8/9 true color images "USGS / NASA Landsat Program, Syke (year)".

For Envisat MERIS true color images: "Original data provided by the European Space Agency, Syke (year/date)".

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2002-09-18
Ajallisen kattavuuden loppu now
Palvelun historiatiedot

-