Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Rantalohkojako (SÖKÖ-toimintamalli)

Rantalohkojako (SÖKÖ-toimintamalli) -aineisto on tuotettu SÖKÖ I ja II sekä PÖK -projekteissa.

Aineistossa on tiedot rannikon jaosta lohkoihin ja kaistoihin Suomenlahden ja Perämeren alueilla. Aineistoa hyödynnetään rannikon öljyyntyneisyyden kartoituksessa, öljyyntyneiden eläinten kuten lintujen kartoitustyössä sekä öljyntorjuntatoimien priorisointi- ja suunnittelutyössä ja toimintaohjeiden jakamisessa torjuntaan osallistuville tahoille.

Aineiston tuottaneiden alueellisten projektien materiaaleissa on lisätietoa kunkin alueen aineistosta ja aineiston hyödyntämismahdollisuuksista. www.xamk.fi/soko

PÖK-projektin loppuraportin rantojen luokittelua koskeva osa: http://wwwi.ymparisto.fi/boris/POK_Loppuraportti_T4_rantojen_luokittelu.pdf

Käyttötarkoitus: Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {0704E3D7-F191-4B7B-BB1B-1C251A02EF74}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-11-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli user
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET-asiasana oil spill
GEMET-asiasana coastal pollution
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. © Projektit SÖKÖ I ja II sekä PÖK

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka location
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on tuotettu kolmessa alueellisessa projektissa: SÖKÖ I vuosina 2003-2007, SÖKÖ II vuosina 2007-2011 ja PÖK vuosina 2011-2012. Aineisto kattaa Suomenlahden ja Perämeren alueet.