Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Ranta20 - rantaviiva 1:20 000

Ranta20 - rantaviiva 1:20 000:n tuottaja on Maanmittauslaitos.

Aineisto perustuu painetun peruskartan vesistöihin; järvet, lammet ja yli 20 m leveät joet alueina (rantaviivat muodostavat sulkeutuvan alueen), yli 5 m leveät joet viivoina sekä rannikkovedet alueina. Aineistossa ei ole mukana alle 5 m levyisiä jokia ja puroa. Merialue rajautuu Suomen uloimpaan aluevesirajaan.

Aineiston ikä ei ole tiedossa, mutta varhaisimmat peruskarttalehdet, joilta numeeristaminen on tehty, ovat 1950 luvulta ja uusimmat 1990 luvun alkupuolelta.

Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan käyttää visualisoimisen lisäksi myös paikkatietoanalyyseihin (tarkempi maastotietokantaan perustuva ranta10 on myös käytössä ja korvaa tämän aineiston).

Lisätietoja: http://kkgeoportal/meta/sisainen/dokumentit/ranta20.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {9AE5D7A6-FC8D-4906-A497-CF3248C23FEB}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2013-04-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2009-06-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-04-18
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana lake
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 . Aineistoja luovutettaessa otettava huomioon myös YM:n ohje ympäristöhallinnon tietoaineistojen julkisuudesta, luovuttamisesta ja hinnoittelusta.

Lupateksti: © Maanmittauslaitos, SYKE

© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Peruskartan rantaviiva aineisto on numeeristettu MML:ssa 1990- luvun alkupuolella skannamalla peruskartan muoviset vesistöelementit ja näin saadut rasteriaineistot on vektoroitu automaattisin menetelmin. Tämä aineisto on uudellen luokiteltu SYKEssä vastamaan ympäristöhallinnon tarpeita. Aineistoon on lisättu SYKEn järvirekisteristä järvien nimet ja jarvien numerot (noin 56 000 järveä) sekä laskettu vesialueiden pinta-alat hehtaareina. Alkuperäisessä MML:n aineistossa aluemaisia kohteita ovat yhtenä luokkana. Alueiden jakaminen vakavesiin eli järviin ja virtaaviin vesiin eli jokiin, on tehty SYKEssä pääosin manuaalisesti peruscd:tä apuna käyttäen. Aineisto on tehty ArcInfossa, jonka topologinen tietomalli on siirretty ArcSDE tietokantaan. Aluemaiset kohteet koostuvat luokitelluista viivoista, jotka sulkeutuva muodostaen alueen.