Rakentamisen puujätteiden ja puupakkausjätteiden käsittelyvaihtoehtojen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset

Työssä on verrattu puujätteiden käsittelyvaihtoehtojen elinkaaren aikaisia vaikutuksia kolmessa eri vaikutusluokassa: ilmastomuutosvaikutus, happamoittavat vaikutukset ja rehevöittävät vaikutukset. Tarkastellut puujätteen hyödyntämisvaihtoehdot ovat puujätteen käyttö puukomposiitista valmistetuissa terassilaudoissa, jotka korvaavat kyllästettyä terassilautaa, puujätteen polttaminen monipolttoainekattilassa turpeen sijaan ja puujätteen hyödyntäminen lastulevyn valmistuksessa joko Suomessa tai Keski-Euroopassa. Elinkaariarvioinnin tulokset perustuvat kirjallisuudesta, aiemmista kotimaisista elinkaaritarkasteluista ja tietokantojen inventaarioaineistoista saatuihin lähtöaineistoihin. Tulokset eivät siten kuvaa suoraan minkään yksittäisen käsittelylaitoksen vaikutuksia.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://metasiirto.ymparisto.fi:8443/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B754B16FA-5BE4-4B8E-A72D-BB5A7E565D1E%7D
Laatija Kaisa Manninen Syke
bbox-east-long 31.8149
bbox-north-lat 63.5835
bbox-south-lat 59.6481
bbox-west-long 20.5536
doi NaN
guid {754B16FA-5BE4-4B8E-A72D-BB5A7E565D1E}
spatial_harvester true
topic_category environment